Konvertovat soubor

Funkce je vhodná pro hromadnou konverzi grafických souborů. Během konverze dochází ke změně formátu uložení dat podle standardu.

Typickým případem je hromadná konverze skenovaných fotografií ve formátu TIFF na JPEG pro použití na Internetu. Pokud máte vaše snímky uložené ve formátu JPEG a chcete s nimi provádět více operací (úprav), tak je vhodné je nejprve zkonvertovat do formátu TIFF, který je velmi vhodný pro práci s obrazem, protože data v něm uložená nejsou poškozována ztrátovou kompresí a také mohou být uložena ve vyšší barevné hloubce.

Příkaz Upravit | Konvertovat soubor [Ctrl+Shift+F] je dostupný pouze z okna Průzkumník.

V jeho levé části konverzního dialogu je rozbalovací nabídka Formát. Z ní si vyberte formát pro uložení souboru. Podle zvoleného formátu se pod nabídkou zobrazí další parametry formátu (komprese, barevný režim, způsob uložení…).

V pravé části dialogu jsou 3 nabídky pro nastavení konverze barev a nabídka možností uložení informací o obrázku (metadat).

Volba Informace o obrázku určuje, zda se u formátů JPEG, HDP a TIFF uloží pouze obrazová data, plný EXIF nebo EXIF bez náhledu (vhodné pro web), nebo zda se uloží veškeré informace. Pokud není povoleno zachování všech informací, obrázek s barevným profilem se automaticky převede na sRGB.

Pokud je obrázek otevřen v Editoru je možné jej uložit v libovolném z těchto formátů pomocí Soubor | Uložit jako [Ctrl+Shift+S], kdy si spolu s volbou formátu můžete soubor nově pojmenovat a vybrat místo (složku) pro jeho umístění.