Posun a zvětšení

Posun a zvětšení je výchozí nástroj. Pokud je zvolený, jsou v panelu s parametry kontextově zobrazeny operace dostupné pro aktivní vrstvu:

  • Rastrová vrstva – seznam dostupných filtrů, které lze aplikovat na rastrovou vrstvu
  • Objektová vrstva – parametry vloženého objektu – textu, symbolu, tvaru nebo čáry
  • Vrstva úprav – parametry vrstvy úprav

Myší lze nad náhledem obrázek posouvat a měnit mu měřítko. Kliknutí levým tlačítkem myši přepíná mezi zobrazením Vsadit celý a Normální zobrazení 1 : 1 (100 %). Pokud je místo kurzoru myši zobrazen symbol lupy, po stisknutí a držení levého tlačítka myši lze posouvat obrázkem při měřítku 100 %, po uvolnění levého tlačítka myši se zobrazení vrátí do režimu Vsadit celý.

Měřítko a posun obrázku lze také vždy ovládat následujícími způsoby:

  • [mezerník] – dočasně přepne na výše popisovaný způsob ovládání měřítka a posunu obrázku.
  • točení kolečkem myši – změna měřítka obrázku
  • stisk kolečka myši – posun obrázku