Hromadný filtr

Pomocí Hromadného filtru můžete provést více uprav pomocí filtrů a efektů. Z okna Průzkumník můžete tuto sekvenci úprav spustit hromadně na více vybraných souborech.

Tuto funkci vyvoláte z nabídky Upravit | Hromadný filtr [Ctrl+Q].

Vyvolaný dialog je oproti standardnímu dialogu pro obrázkové filtry rozšířen o možnost volby libovolného počtu libovolně nastavených filtrů – funkcí pro práci s obrazem a operací se soubory (souborové operace se provádí pouze při vyvolání funkce z okna Průzkumník).

Jedním krokem tak lze obrázky například zmenšit, doostřit, projasnit, ohraničit bílým okrajem s černými rámečky a do okrajů vložit copyright a na závěr celé operace uložit soubory s novým jménem. Při tvorbě tohoto jména lze použít stejné nastavení jako u funkce Hromadné přejmenování.

V pravé části dialogu jsou ve formě „sekcí“ zobrazeny parametry jednotlivých filtrů, v titulním pruhu každé sekce je zatržítko kterým je možné filtr vyřadit ze zpracování, ikona pro nastavení výchozích parametrů a ikona pro zobrazení místní nabídky. Zde jsou volby pro vložení nového filtru, odebrání filtru a pro změnu jeho pořadí. V pravé části titulního pruhu je šipka, kterou je možné celou sekci sbalit či rozbalit. Úplně vlevo nahoře jsou dvě tlačítka pro přidání a odebrání filtru.

Vpravo dole je možnost uložit si Globální nastavení pod zvoleným jménem. Hromadný filtr s daným globálním nastavením lze rychle vyvolat např. pomocí menu Upravit | Aplikovat hromadný filtr.

Funkce Konvertovat soubor a Přejmenování je možné z pochopitelných důvodů použít pouze jednou, pouze v tomto pořadí a jako poslední z celé sekvence. Při použití hromadného filtru z Editoru nemají tyto funkce smysl a proto se neprovádí. Jako výstupní složku je možné použít libovolné jméno a libovolnou cestu, i relativní např. „../zaloha“ –  tato složka pak bude automaticky vytvořena v nadřazené složce.

Nastavenou konverzi lze „odklepávat“ po jedné fotografii nebo pustit na všechny vybrané fotografie, které se pro vaší dokonalou informaci zobrazují v seznamu v levé části konverzního dialogu.

Pro podrobnější informace k jednotlivým záložkám viz konkrétní funkce.

Jak pracovat s Hromadným filtrem v ZPS X.

Využijte hromadné úpravy fotografií pro rychlejší zpracování snímků