Srovnání linií [K]

Slouží zejména ke korekci sbíhajících se linií v obraze. Korekci je možné provést automaticky, nebo manuálně.

Na výběr jsou 4 režimy automatického srovnání linií

  • Inteligentní – algoritmus automaticky identifikuje linie v obraze a navrhne ořez, kde zohlední míru celkového ořezu
  • Plné – algoritmus automaticky identifikuje hlavní linie a navrhne ořez bez ohledu na míru ořezu
  • Horizontální – identifikuje hlavní horizontální linie a navrhne ořez
  • Vertikální – identifikuje hlavní vertikální linie a navrhne ořez

Manuální korekce

Korekci lze povést buď nastavením posuvníků v panelu nebo přímo v obrázku natažením řídících linek na linie v obraze, které chcete srovnat. Lze zadat maximálně dvě vodorovné a dvě svislé linky. V průběhu zadávání linek program automaticky provádí potřebné srovnání, pozici linek lze ale kdykoliv dodatečně měnit. Linky lze odstranit pomocí pravého tlačítka myši, nebo klávesou [Delete].

Protože úplné narovnání linií někdy vypadá nepřirozeně, můžete posuvníkem Intenzita zmírnit provedenou korekci.

Více informací

Fotografie nakřivo? Srovnejte si horizont a perspektivu.