Skupiny

Jako součást organizace fotek lze využít Skupiny fotek. Skupiny fotek se ovládají pomocí příkazů dostupných z panelu nástrojů v panelu Informace, z kontextové nabídky nad miniaturami souborů v Průzkumníku nebo z hlavního menu Správce Organizovat | Skupina. Po označení více fotek ve Správci zvolte Vytvořit skupinu. Seskupené fotky se zobrazí jako jedna položka a následně lze s celou skupinou pracovat jako by to byla jedna fotka. Vpravo nahoře je číslo označující počet snímků ve skupině, po kliknutí na něj se skupina rozbalí nebo zpět sbalí. Pokud chcete, aby skupinu reprezentovala jiná fotka než první v pořadí, vyberte ji a zvolte Nastavit jako hlavní. Ke zrušení skupiny vyberte aspoň jeden soubor ze skupiny a zvolte Zrušit skupinu.