Skupiny

Jako součást organizace fotek lze využít Skupiny fotek. Skupiny fotek se ovládají pomocí příkazů dostupných z panelu nástrojů v panelu Informace, z kontextové nabídky nad miniaturami souborů v Průzkumníku nebo z hlavního menu Správce Organizovat | Skupina. Po označení více fotek ve Správci zvolte Vložit do skupiny. Seskupené fotky se zobrazí jako jedna položka a následně lze s celou skupinou pracovat jako by to byla jedna fotka. Vpravo nahoře je číslo označující počet snímků ve skupině, po kliknutí na něj se skupina rozbalí nebo zpět sbalí. Pokud chcete, aby skupinu reprezentovala jiná fotka než první v pořadí, vyberte ji a zvolte zvolte Nastavit jako hlavní soubor skupiny. Jednotlivé fotografie je možné ze skupiny vyjmout pomocí volby Vyjmout ze skupiny. Ke zrušení skupiny vyberte aspoň jeden soubor ze skupiny a zvolte Zrušit skupinu.

Pro jednotlivé fotografie lze použít volbu Vytvořit variantu, která v prostředí ZPS X, vytvoří novou verzi fotografie včetně všech změn Vyvolat. K jednomu souboru lze vytvořit libovolný počet Variant. Vytvořit variantu netvoří bitovou kopii na HDD a veškeré varianty jsou zapsány do pomocného soubory .data-zps. Varianty není možné přesouvat, protože jsou vázány originální bitovou kopii. Přesto se každá z variant chová jako samostatný soubor a je možné provádět standardní úpravy a export. Originál fotografie a všechny jeho varianty se sloučí do skupiny a chovají tak. Skupinu je možné zrušit a pracovat s variantami samostatně. Osamostatnit variantu vytvoří bitovou kopii původního souboru a pomocný soubor s úpravami Vyvolat a dojde k odstranění varianty. Pokud byla varianta ve skupině, zůstává nová bitová kopie také ve skupině. Přepsat variantou zdrojový soubor lze použít pouze na variantě. Provedené úpravy v modulu vyvolat budou aplikovány na původní fotografii a varianta bude odstraněna.