Editor

V této sekci se nastavují parametry ovlivňující chování a vzhled Editoru.

Změnit lze také Umístění hlavního panelu nástrojů, ve výchozím nastavení je panel nástrojů umístěn horizontálně v bočním panelu, lze také zvolit vertikální orientaci panelu a jeho umístění nalevo nebo napravo do obrázku.

Zatemnění okolí při ořezu určuje míru zakrytí oblasti, která bude z obrázku odstraněna při ořezu.

Při zapnuté volbě Animovat obrys výběru se bude obrys vybrané části obrázku „pohybovat“ tak, aby byl zřetelnější. Pokud pozorujete při animaci výběru nezvyklé jevy jako blikání obrazovky či výrazné zpomalení běhu programu, tuto volbu vypněte.

Další položka řídí Nabízenou cestu při „Uložit jako…“ v Editoru. Ta se určuje buď podle předchozí použité cesty nebo podle aktuálního otevřeného souboru (pokud existuje).

Změnit lze Složku pro dočasné soubory Editoru, která se využívá při práci s velkými soubory v Editoru.

Volba Povolit zastaralý nástroj Přechodový filtr vrátí do Editoru funkci Přechodový filtr.