Vyhledat stejné soubory

Tato funkce slouží pro vyhledání souborů, které obsahují identická data a zabírají tedy zbytečně diskový prostor. Po zvolení cesty k prohledání stiskněte tlačítko Vyhledat. Proces vyhledání a porovnání souborů je provázen intenzivním čtením z disku, proto je lepší neztěžovat počítač dalšími úlohami.

Po skončení prohledávání je zobrazena tabulka se soubory, ve které jsou duplicitní soubory patřící k sobě v jednotlivých sekcích, které jsou rozlišeny barvou. Každý soubor je možné označit vlevo před jménem zatržítkem. Stisknutím druhého tlačítka myši na souboru je možné vyvolat menu, ze kterého je možné zobrazit informace o Vlastnostech souboru, případně Informace o obrázku. Dále je možné vyvolat funkci Označit všechny duplikáty v této složce (případně i podsložkách) – takto je možné snadno označit všechny soubory ve složce, kterou považujeme za zbytečnou. Označené soubory je možné buď smazat do koše nebo přesunout do uživatelem určené složky.

Z bezpečnostních důvodů není možné označit všechny duplikáty, alespoň jeden zůstane vždy neoznačený.

Další informace

Ušetřete místo na disku aneb jak najít a smazat duplicitní fotky