Hromadné přiřazení informací

Pomocí funkce hromadné přiřazení informací přidáte nebo změníte textové informace, hodnocení, klíčová slova a datum pořízení u všech vybraných fotografií najednou.

Funkci spustíte v nabídce Informace | Hromadné přiřazení informací… [Ctrl+K] okna Průzkumník. Hromadné přiřazení informací je efektivní při přiřazování stejné informace k více obrázkům najednou. Pro úpravu informací u jednoho obrázku použijte spíše funkci Informace o obrázku.

Upozornění 

  • Okno obsahuje 6 záložek s nastavením. Každou záložku je možno zapnout a vypnout volbou před jejím názvem.
  • Všechna nastavení hodnot na zapnuté záložce se provedou, i když se nenacházejí na aktivní (zobrazené) záložce!
  • Každé textové pole se před použitím musí zapnout pomocí volby před jeho názvem. Za každým textovým polem je ikona pro vložení formátovacího řetězce do textového pole. Formátovací řetězec lze využít pro hromadné vložení informací z jiného pole nebo vlastnosti obrázku do vybraného pole. (Např. vložení jména souboru do pole název pomocí řetězce {NAME}.)
  • Zapnuté pole s prázdným obsahem znamená smazání obsahu pole ve všech obrázcích!
  • Záložka Základní údaje vám umožní hromadně přidat název, autora a popis snímku, autora popisu a copyright. Můžete zde také hromadně hodnotit obrázky a přidávat k nim značku.
  • K fotografiím pořízeným na jednom místě lze hromadně přidat textový popis lokace pomocí polí místo, město, stát/kraj a země.

Záložka Klíčová slova umožňuje hromadně přidávat a odebírat klíčová slova pomocí stromu klíčových slov. Volba Odebrat vše odstraní všechna klíčová slova z obrázku (i slova, která nejsou obsažena ve stromu klíčových slov programu). Touto volbou se odstraní veškerý obsah v poli pro klíčová slova, například vložené mezery a podobné znaky, které mohou způsobovat problémy.

Záložka Datum a čas vám umožní nastavit obrázkům datum a čas, případně posunout datum a čas o určitou hodnotu. Hodnoty data si vybíráte z kalendářů, které jsou aktivní po zapnutí některé z voleb Nastavit datum a čas pořízení a Posunout datum. Volba Posunout čas umožní relativně změnit čas, například pokud potřebujete dodatečně změnit časové pásmo, ve kterém jste pořizovali snímky.

Záložka Uživatelské informace vám umožní hromadně přidat nebo změnit vámi definované informace k obrázkům.

Volba Změnit kódování IPTC na UTF8 provede změnu vnitřního způsobu uložení IPTC bloku tak, aby byly rozšířené znakové sady uloženy lépe v souladu se standardem. Protože většina programů pro práci s fotografiemi tento způsob uložení nerozpoznává, Zoner Photo Studio ho ve výchozím nastavení nepoužívá a je možné ho aktivovat jen v tomto dialogu.

Volba Zapisovat údaje, pokud již nejsou přítomny umožňuje omezení aplikace změn na nevyplněná pole. Díky tomu je možné přes hromadné přiřazení informací doplňovat údaje i do obrázků, které již nějaké popisky obsahují.

Nastavení hromadného přiřazení informací lze uložit pro budoucí použití pomocí ovládacích prvků v levé dolní části okna, stejně jako u grafických filtrů. Dialog je také možné naplnit údaji z již existujícího obrázku prostřednictvím tlačítka Načíst z obrázku. Tlačítko Použít spustí operaci na všechny dříve vybrané obrázky, pomocí tlačítka Storno odejdete z nastavení bez změn dat v obrázcích.

Více informací

Změna času v EXIF datech