HDR mapováním tonality

Modul „Správce“ – funkce HDR mapováním tonality je určena pro skládání více fotografií v různém expozičním rozsahu do jedné fotografie metodou mapování tonality. Oproti HDR prolínáním expozic dovoluje pracovat s neomezeným počtem vstupních obrázků.

Tato funkce pomáhá řešit problém s omezeným dynamickým rozsahem snímacích senzorů, který se projevuje nemožností uspokojivě zachytit scénu s velkým rozdílem jasů, například tmavý les na spodní části a jasné nebe v horní části nebo fotografie tmavé místnosti, kde je okno zalité sluncem. Scénu s tak velkým expozičním rozsahem není možné vyfotit, aby byla zachována kresba ve všech částech fotografie, takže je fotograf nucen „obětovat“ buď kresbu ve světlých nebo ve tmavých oblastech. Pokud však fotograf vytvoří několik shodných snímků s různou expozicí, je možné použít funkci HDR mapováním tonality. Zoner Photo Studio pak z každého z těchto obrázků využije podstatnou oblast a složením vytvoří nový HDR obrázek, na který je následně použita metoda mapování tonality.

HDR mapováním tonality lze vytvořit z neomezeného počtu vstupních obrázků. Po výběru obrázků v okně Průzkumník spusťte Vytvořit | HDR mapováním tonality. Pro vytváření HDR obrazu je potřeba znát expoziční hodnotu (EV) každého obrázku. Tmavší obrázky mají nižší expoziční hodnotu než světlejší. Expoziční hodnota se zjišťuje automaticky z EXIFu pomocí údajů o cloně, doby expozice a ISO hodnoty. Pokud není expoziční hodnota známa, program si vyžádá její nastavení. Tlačítkem Nastavit se nastaví rozdíl expoziční hodnoty mezi obrázky nebo lze určit expoziční hodnotu jednotlivě pro každý obrázek zvlášť. V dalším kroku dojde k automatickému zarovnání obrázků, zarovnání je možné zkontrolovat a případně i ručně upravit, popis kontroly zarovnání a jeho ruční korekce najdete u funkce Zarovnat obrázky, která obsahuje shodný dialog. V dalším kroku se již vytvoří HDR obraz a provede se inicializace metody mapování tonality. Pomocí několika parametrů můžete ovlivňovat výsledný obraz.

Jasová metoda pracuje výhradně s hodnotou jasu. Jejím účelem je dosažení co největšího potlačení vlivu světel a stínů v obraze. Výsledkem je zesvětlení tmavých oblastí a ztmavení oblastí světlých. Kontrastní metoda naopak využívá hodnoty kontrastu v okolí daného bodu. Metoda zvýrazňuje detaily a ponechává původní rozprostření světel a stínů v obraze. Vše funguje v závislosti na nastavení parametrů.

Parametr Intenzita udává sílu vlivu nastavení na okolní pixely. Komprese určuje, jakou měrou má být ve výsledném obraze zastoupen celkový dynamický rozsah HDR obrazu. Parametr Světlo potlačuje vliv světel a stínů. Intenzitu barev nastavuje Sytost. Parametr Gamma ovlivňuje zakřivení křivky gamma korekce. Parametry Černý a bílý bod určují, kolik procent pixelů má být oříznuto. Intenzita stínů a světel udává, s jakou silou se nastavení projeví v oblasti stínů a světel.

V posledním kroku je možné výsledný HDR obrázek buď uložit do souboru nebo jej otevřít v Editoru, kde může být dále upraven.

Zajímavou možností je vytvoření HDR z jediného snímku (JPEG, RAW a jiné formáty).

Více Informací

Dodejte svým fotografiím barvy a dynamiku pomocí HDR

Jednoduchá tvorba HDR fotografií pomocí Zoner Photo Studia