Uživatelské klávesové zkratky

V dialogu Možnosti | Všeobecné je možnost Klávesové zkratky, pomocí které si uživatel může změnit výchozí nastavení klávesových zkratek.

V horní části dialogu je vyhledávací pole Filtrovat příkazy, pole Filtrovat klávesové zkratky a několik ikon, které označují kontext, ve kterých se jednotlivé zkratky mohou vyskytnout: Ikona. Navigátor, Ikona. Filmový pás, Ikona. Správce, Ikona. Vyvolat, Ikona. Editor, Ikona. Tisk, Ikona. Video a Ikona. Prohlížeč.

Filtrovat příkazy

Do tohoto pole můžete zadat název nebo část názvu konkrétní funkce nebo nástroje v programu a automaticky dojde k vyhledání všech funkcí, které jsou v seznamu uvedeny a které obsahují zadaný pojem.

Filtrovat klávesové zkratky

Když je toto pole aktivní, stiskněte na klávesnici příslušnou klávesovou zkratku, kterou chcete vyhledat. Zobrazí se veškeré funkce, které lze danou zkratkou ovládat.

Pod horní částí dialogu se zobrazuje sloupec se seznamem všech příkazů, jejich příslušné zkratky a pak označení, ve kterém kontextu je daná zkratka k dispozici (Ikona.). 

Pokud je ikona šipky tmavá, znamená to, že pro daný kontext tato zkratka aktuálně není aktivní, ale uživatel si ji může aktivovat. Pokud je ikona šipky světlá, v daném kontextu je zkratka aktivní. Pokud ikona šipky úplně chybí, v daném kontextu se tento příkaz vůbec nevyskytuje (např. pro funkci Zkapalnění je možné nastavit klávesovou zkratku pouze v kontextu modulu Editor, protože v jiných částech programu tato funkce není).

Změna existující zkratky

Podržte kurzor myši nad řádkem dané funkce. Objeví se ikony Ikona. a Ikona.. Klikněte na ikonu Ikona. a potvrďte, že chcete zkratku odebrat. Pak klikněte na ikonu Ikona. a objeví se dialog Přidat klávesovou zkratku. Nahoře do pole Nová klávesová zkratka vložíte kýženou zkratku a zvolte, ve kterých kontextech má být zkratka aktivní. Změny potvrďte.

Zrušení všech uživatelských nastavení

V pravém dolním rohu dialogu se nachází tlačítko Výchozí. Kliknutím na toto tlačítko zrušíte veškeré uživatelské změny v dialogu a uvedete ho do výchozího stavu.