Automatické vylepšení

Tato funkce automaticky upraví snímek podle dostupných informací a analýzy obrazu bez zásahu do expozice. Funkce je vhodná pro rychlé hromadné úpravy.

Funkce je dostupná z nabídky Upravit | Vylepšit | Automaticky vylepšit [Ctrl+0] okna Průzkumník a z nabídky Vylepšit | Automaticky vylepšit Editoru.

Funkce nemá žádné nastavení. Provádí automatické roztažení kontrastu, lokální zvýšení kontrastu a případně i doostření, úpravu sytosti a odstranění šumu na základě EXIF údajů, které se ve fotografii nachází.