Lokace

Lokace je textový popis GPS souřadnic – Země, Stát/Kraj, Město, Místo. Tyto údaje jsou získávány automaticky, pokud má soubor přiřazeny GPS souřadnice. Podle lokací lze pak rychle obrázky filtrovat pomocí Katalogu – např. zobrazit naráz všechny fotky z jedné země nebo města. Lokace se nezapisují automaticky přímo do souborů, aby nedocházelo k nechtěné modifikaci těchto souborů. Pokud chcete tyto informace uložit přímo do souborů, použijte funkci Informace | GPS | Zapsat lokaci do souborů… Pokud před zavoláním funkce vyberete složky, funkce se provede na všechny soubory včetně vnořených podsložek. Pro odstranění těchto údajů ze souborů použijte funkci Informace | GPS | Odstranit lokaci ze souborů…