Nedestruktivní úpravy

Při editaci obrázků v Editoru se veškeré úpravy aplikují přímo na obrazová data a v okamžiku uložení obrázku jsou takto upravená data zapsána do souboru a obrázek je tak nevratně změněn. Naproti tomu v případě nedestruktivních úprav zůstávají zdrojová data obrázku nezměněna, ukládá se pouze seznam jednotlivých úprav a ty jsou potom aplikovány až dodatečně v okamžiku, kdy je potřeba obrázek zobrazit. Při uložení je potom na disk zapsán pouze tento popis úprav a původní obrázek zůstává nezměněn. Díky tomu je možné provedené úpravy později libovolně modifikovat, případně je zrušit úplně a vrátit se tak k původnímu obrázku.

Pro nedestruktivní úpravy obrázku slouží modul Vyvolat. Po dokončení editace není třeba změny nijak potvrzovat nebo ukládat, jsou zapsány automaticky při načtení dalšího obrázku, přechodu do jiného modulu nebo při ukončení programu. Aplikování provedených úprav je v celém programu transparentní, v každém modulu tedy uvidíte obrázek tak, jak byl upraven v modulu Vyvolat. Pokud tedy například potřebujete provést složitější úpravy, které nejsou obsaženy v modulu Vyvolat, stačí obrázek otevřít v Editoru a pokračovat v další editaci. V případě, že potřebujete nedestruktivně upravené obrázky použít mimo Zoner Photo Studio, je potřeba použít funkci Export, která aplikuje provedené úpravy a obrázky uloží do zvoleného umístění ve vybraném formátu.