Přesun a transformace

Tento nástroj slouží k posunu a transformacím aktivní vrstvy. Okraje aktivní vrstvy a její úchopové body jsou zvýrazněny. Uvnitř vrstvy lze vždy vrstvu přesouvat, mimo vrstvu s ní otáčet. Na hranách vrstvy a úchopových bodech se operace liší podle zvoleného Režimu v panelu s parametry. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Změna velikosti
  • Perspektiva
  • Deformace

V panelu s parametry je dále zobrazena Pozice a Rozměr vrstvy, možnosti pro Otočení vrstvy o 90 stupňů, zrcadlové převrácení vrstvy, Zarovnání vrstvy v rámci plátna dokumentu a přesné Otočení.