Panoráma

Modul Správce – funkce Vytvořit | Panoráma slouží pro skládání panoramatických fotografií z několika dílčích záběrů.

Zdrojové snímky musí být vyfoceny s určitým přesahem, aby bylo možné je správně spasovat. Vlastní skládání pak probíhá zcela automaticky pomocí průvodce. V prvním kroku se provádí výběr obrázků, ze kterých bude panoráma složeno. V dalších krocích se provádí potřebné operace pro správné složení panoramata.

Seřazení obrázků

Po načtení obrázků je provedena jejich analýza a program se pokusí odhadnout typ panorámatu a také pořadí snímků. Typ panorámatu je možné zadat také ručně pomocí ovládacích tlačítek, snímky je možné seřadit vzestupně či sestupně pomocí odpovídajících tlačítek, případně jejich pořadí libovolně změnit přetažením pomocí myši. Při tažení je zvýrazněn obrys aktuálně přesunovaného snímku a pomocí svislé značky je zobrazována také jeho nová pozice.

Spojení obrázků

V tomto kroku dojde k vlastnímu spojení snímku do panorámatu. Před ním je ovšem nutné zadat ohniskovou vzdálenost objektivu, kterým byly dílčí snímky pořízeny. Tento údaj je spočítán automaticky, případně je možné jej určit manuálně. Manuální určení je záležitostí pro pokročilé uživatele – snímky z digitálních fotoaparátů sice zpravidla mají v EXIFu informace o ohniskové vzdálenosti uloženy, jedná se ale většinou o skutečnou ohniskovou vzdálenost vztaženou k velikosti snímacího senzoru daného fotoaparátu. Pro skládání panorámatu je ovšem nutné znát ohniskovou vzdálenost ekvivalentní 35 mm filmu (kinofilmu). Tuto ekvivalentní ohniskovou vzdálenost získáme vynásobením skutečné ohniskové vzdálenosti násobícím faktorem, což je poměr úhlopříčky kinofilmového políčka a úhlopříčky snímacího senzoru. Po kliknutí na tlačítko Určit manuálně se otevře dialog Zjištění ohniskové vzdálenosti, v němž zadáte buď přímo násobící faktor nebo velikost senzoru fotoaparátu, kterým byly snímky pořízeny (velikost senzoru by měla být vždy uvedena v příručce k přístroji). Po potvrzení se automaticky spočítá ekvivalentní ohnisková vzdálenost a navíc se násobící faktor uloží, takže pro všechny další snímky ze stejného fotoaparátu se již ekvivalentní ohnisková vzdálenost určí automaticky. Jestliže EXIF neobsahuje informace o ohniskové vzdálenosti, je tlačítko Určit manuálně neaktivní a je nutné ekvivalentní ohniskovou vzdálenost zadat přímo.

Vlastní skládání panorámatu spustíte pomocí tlačítka Spojit. Po složení panorámatu je aktivováno tlačítko Další a je možné pokračovat na další stránku průvodce.

Nastavení překryvů

V tomto kroku je možné ručně korigovat automaticky nalezené spojení obrázků. Během automatického skládání program vždy pro dva sousední snímky vyhledá body obsažené v obou snímcích a z nich poté vypočítá posun a případné natočení snímků vůči sobě. Jestliže některý ze spojů není ideální, klikněte do červeně orámované oblasti ohraničující tento spoj.

Zobrazí se dialog obsahující oba sousedící snímky a v nich společné body obrázků, přičemž odpovídající body jsou vždy vykresleny stejnou barvou. Pomocí myši je možné polohu bodů změnit, případně zadat nové body kliknutím do požadovaného místa v obrázku (program se pokusí automaticky nalézt pozici párového bodu v druhém obrázku).

Jednotlivé body je možné mazat pomocí tlačítka Smazat vybraný bod nebo klávesou [Del]. Kliknutím na tlačítko Smazat všechny body vymažete všechny společné body. Pro správné sesazení je nutné zadat alespoň dva body, maximálně je možné zadat 12 společných bodů. Doporučujeme zadat co nejvíce bodů a pokud možno je rovnoměrně rozmístit po celé ploše přesahu snímků. Body je vhodné dávat do míst s velkým kontrastem (například rohy objektů atp.). Pokud je zaškrtnutá volba Automaticky upřesňovat pozici bodu, stačí pozici párového bodu zadávat pouze přibližně, program po posunutí bodu automaticky dohledá jeho optimální pozici.

Na výsledném panorámatu je také zobrazena čára horizontu, která určuje svislý posun snímků vzhledem k horizontální rovině. Pokud je panoráma složeno „do oblouku“, je možné čáru posunout myší nahoru nebo dolů a tím ovlivnit výsledný tvar panorámatu. Pomocí značky na pravém okraji je možné čáru horizontu, a tím i celé panoráma, natočit.

Ořez

Protože jsou snímky při skládání vůči sobě většinou různě posunuty, bude zřejmě nutné výsledné panoráma oříznout. V tomto dialogu je možné zadat hranice pro ořez, při zobrazení dialogu se program pokusí vhodný ořez nalézt automaticky.

Dokončení

Po kliknutí na tlačítko Další v dialogu pro ořez dojde ke složení panorámatu v plné velikosti a následně je zobrazen poslední dialog průvodce, ve kterém je možné výsledné panoráma Uložit… do souboru, případně jej Otevřít v Editoru, kde může být dále editováno.

Další informace

Tipy pro skládání panorámat

Vyfotit, nahrát, složit. Podívejte se, jak vytvořit panorama

Jak docílit výraznějšího bokehu? Pomůže vám panorama