Barevné tónování

Funkce slouží k tónování obrazu do vybraných barev. Vstupní obraz se nejprve převede do šedé škály, na kterou se mapují výstupní barvy přechodu.

Funkci spustíte volbou Upravit | Efekty | Barevné tónování v nabídce okna Průzkumník nebo Efekty | Barevné tónování v Editoru.

Nejtmavší odstíny obrazu budou mít ve výsledku barvu z levé části, nejsvětlejší místa barvu z pravé části. Krajní body přechodu je možné určit stiskem tlačítek po jeho stranách. Do vnitřku přechodu je možné vložit na různé pozice další barvy a to buď přímo poklepáním na přechod nebo tlačítkem Přidat. Barvu uvnitř přechodu je kdykoliv možné změnit výběrem její značky a stiskem tlačítka Aktivní. Značku je možné také posunout na libovolné místo uvnitř přechodu. Stisk tlačítka Smazat smaže vybranou barvu v přechodu, Smazat vše odstraní všechny vnitřní barvy přechodu.