Zoner Photo Cloud

Nové online osobní úložiště pro fotografie. Pro každého uživatele Zoner Photo Studia X je prvních 20 GB zdarma, navýšení datového prostoru je možné objednat pomocí ikony nákupního košíku Ikona. (50 GB za 99 Kč/měsíc, 200 GB za 199 Kč/měsíc, 500 GB za 299 Kč/měsíc, 1 TB GB za 399 Kč/měsíc).

Zoner Photo Cloud umožňuje sdílení složek mezi uživateli Zoner Photo Studia X. Sdílená složka umožňuje dalším uživatelům přidávat obsah do složky, případně měnit obsah složky. Nastavení sdílení složek, kde lze přidat nového uživatele složky a určit velikost sdílené složky, je k dispozici pod ikonou sdílení Ikona. vedle názvu hlavní složky.

Nastavení sdílení složky – v části Uživatelé složky lze přidat dalšího uživatele tak, že vložíte email nového uživatele a kliknete na Přidat. Zároveň pomocí ikony Ikona. odstraníte již přidaného uživatele. Velikost sdílení složky nastavíte posuvníkem ve spodní části okna.
Minimální velikost sdílené složky je dána celkovou velikostí sdílených složek a maximální velikost je dána celkovým dostupným prostorem na cloudu, respektive zadanou max. velikostí v případě již sdílených složek.

Upozornění

Každý uživatel Zoner Photo Cloudu musí mít aktivní Zoner účet a nainstalovanou poslední verzi Zoner Photo Studio X. V případě sdílení složky Zoner Photo Cloudu uživateli, který nemá aktivní Zoner účet a nainstalované Zoner Photo Studio X, nebude mít tento uživatel přístup k sdíleným datům na Zoner Photo Cloud.

Sdílená data

  • Za veškerý uložený a sdílený obsah odpovídá uživatel, který data na Zoner Photo Cloud uložil, a tento také nese veškerou odpovědnost za veškeré škody,
  • Uživatelé sdílené složky mají stejná práva k souborům. Uživatel, kterému sdílíte složku, má ke složce plný přístup a může manipulovat se soubory.
  • Smazaný soubor ze sdílené složky najdete v koši v Zoner Photo Cloud vlastníka složky bez ohledu na to, zda soubor smazal vlastník složky nebo uživatel sdílené složky.
  • Sdílená složka se započítává do celkové kapacity Zoner Photo Cloudu pouze u uživatele, který složku sdílí a nikoliv u uživatele, kterému je složka sdílena.
    Uživatel, kterému je poskytnuta sdílená složka, může do sdílené složky nahrávat další data, která se ale započítávají do celkové kapacity vlastníka složky na Zoner Photo Cloudu a do kapacity společně sdílené složky.

Smazaná data jsou pro každého z uživatelů přístupná v koši po dobu 30 dní.

Zoner Photo Cloud můžete přidat do Katalogu v nastavení Možnosti | Katalog pomocí tlačítka Přidat Photo Cloud. Po přidání pracujete se soubory v cloudu stejně jako s ostatními soubory na pevném disku, které jsou v Katalogu.

V modulu Vyvolat lze provádět úpravy fotografií uložených na cloudu bez možnosti exportu do bitmapového formátu (tlačítko Export v panelu nástrojů není dostupné).

Veškerý přenos dat je šifrovaný pomocí SSL certifikátů a zabezpečený proti odposlechu. K datům mají uživatelé přístup pouze prostřednictvím Zoner Photo Studia X.

V případě uživatele s licencí na počítač je nutné se k Zoner Photo Cloudu (pokud je Zoner Photo Cloud administrátorem licence povolen) nejdříve přihlásit.

Doplňující informace

Zoner Photo Studio X přináší Zoner Photo Cloud: osobní online úložiště speciálně pro fotografy

Zálohování fotek do cloudu