Retušovací nástroje

  Klonovací razítko

Klonovací razítko přenáší strukturu z vybrané oblasti na jinou. Hodí se tak zejména pro zakrytí rušivých elementů (drátů, sloupů, značek, …) na fotografii.

Klonovací razítko [S] naleznete v Editoru na panelu nástrojů.

Parametr Zdroj ovlivňuje, které vrstvy z dokumentu se použijí jako zdroj pro klonování. K dispozici jsou následující volby:

    • Pouze aktuální vrstva
    • Aktuální vrstva a vrstvy pod ní
    • Všechny vrstvy

Volbou Klonovat vrstvy úprav můžete ovlivnit, zda se při klonování budou na zdroj aplikovat vrstvy úprav, pokud jsou s danou vrstvou svázány.

Po startu nástroje je nutné stiskem a držením klávesy [Ctrl] (ukazatel myši se změní na zaměřovací kříž) určit zdrojovou oblast. Po uvolnění je nástroj připraven kopírovat obraz ze zaměřené oblasti na jiné místo. Volbou Průměr určíte velikost přenášeného obrazu, Krytí je maximální míra přeneseného obrazu (při opakovaném přejíždění myší přes jedno místo obrazu), Hustota je míra přeneseného obrazu pro jednu aplikaci efektu (při jediném přejetí myší). Režim Spojený určuje, zdali se má po zahájení klonování začínat vždy ze stejné zdrojové oblasti, nebo zda se má zdrojová oblast posunovat společně s novým cílem.

Rozestup určuje, jak často se má při tažení myší nástroj aplikovat, hodnota je odvozena v procentech z průměru velikosti štětce. Malé hodnoty znamenají, že bude nástroj prováděn při každém pohybu myší, 100 % znamená, že efekt bude aplikován až po přesunu ukazatele myši vzdálenost odpovídající průměru nástroje.

Rozmazání určuje chování nástroje na okrajích štětce.

Parametrem Režim lze určit, jakým způsobem se prolíná klonovaná část obrázku s původním obrázkem.

  Žehlička

Nástroj Žehlička se používá k vyhlazení jemných detailů, např. u portrétní fotografie. Tento nástroj zvolíte v panelu nástrojů Žehlička [U].

Parametry Průměr, Krytí, Hustota, Rozmazání a Rozestup jsou obdobné jako u předchozího nástroje. Parametr Vyhlazení určuje sílu vlastního efektu.

  Efektový štětec

Nástroj Efektový štětec je určený k místním úpravám obrázku, podobně jako nástroj Žehlička. Zvolíte jej z Editoru pomocí panelu nástrojů Efektový štětec [E].

To, jak se projeví vlastní efekt nástroje, určuje zvolený Efekt: jas, gamma, kontrast, sytost a doostření ve spojení s parametrem Síla. Ostatní parametry jako Průměr, Krytí, Hustota, Rozmazání a Rozestup jsou obdobné jako u předchozích nástrojů.

  Retušovací štětec

Nástroj Retušovací štětec [J] slouží k odstranění drobných škrábanců a rušivých fleků jejich náhradou za část obrazu ze zdravého nebo čistého místa. Pracuje podobně jako Klonovací razítko s tím rozdílem, že se nepřenáší celý obraz ale pouze textura ze zdrojového místa, která je při přenosu přizpůsobena cílové oblasti.

  Zesvětlit

Nástrojem Zesvětlit [I] můžete jednoduše zesvětlit část obrázku. Lze zvolit Rozsah oblasti tónů, ve které bude nástroj pracovat – světla, střední tóny nebo stíny. Síla udává míru zesvětlení. Při zapnuté volbě Ochrana tónů bude nástroj zachovávat barevnost obrázku. Při stisknutí klávesy [Alt] dojde dočasně k přepnutí na nástroj Ztmavit.

  Ztmavit

Nástroj Ztmavit [Shift + I] má stejné parametry jako nástroj Zesvětlit, ale slouží ke ztmavení části obrázku. Při stisknutí klávesy [Alt] dojde dočasně k přepnutí na nástroj Zesvětlit.

Další informace

Objevte víc možností retušování. Seznamte se s 5 způsoby, jak odstranit rušivé prvky

Jak z fotek odstranit dráty, odpadky a další objekty? Pomůže vám retuš

Naučte se retušovat portrét. Díky ZPS to bude hračka

Retuš portrétů: jak dosáhnout dokonalých portrétních fotografií

Provádějte retuše pomocí zesvětlení a ztmavení

Úprava fotek pro e-shop – odstranění rušivých prvků pomocí retuše