Druhý monitor

Pro moduly Vyvolat a Editor lze nastavit, v jakém okně se bude zobrazovat při práci na počítači s připojenými dvěma monitory.

K dispozici jsou následující možnosti:

  • Aktivní okno – záložka se otevře v okně, které je aktivní
  • Předchozí umístění – záložka se otevře ve stejném okně, ve kterém byla umístěna naposled
  • Hlavní okno – záložka se otevře vždy v hlavním okně
  • Druhý monitor – záložka se otevře vždy v okně pro druhý monitor

Záložku lze přesunout do jiného okna kdykoliv pomocí volby v lokální nabídce na jméně záložky v levé horní části programu.