Prohlížeč

Prohlížeč slouží k rychlému prohlížení obrázků. Pokud je Zoner Photo Studio integrováno do systému Windows, lze spouštět Prohlížeč ze systému poklepáním na obrázek. Prohlížeč lze spustit také kdykoliv z modulu Správce po stisknutí klávesy [F3].

Stejně jako v režimu Náhled je možné v Prohlížeči pomocí ikony Ikona. ovládat způsob načítání obrázků. K dispozici je Plná kvalita a Rychlý náhled. Při možnosti Plná kvalita je možné aktivovat volbu Automaticky nahrávat Plnou kvalitu až při měřítku 1:1. Při možnosti Rychlý náhled je možné aktivovat volbu Pro nevyvolané RAWy upřednostnit pro náhled JPG. To znamená, že pokud v Prohlížeči máte otevřený nevyvolaný RAW, může se Vám místo toho zobrazit náhledový JPG soubor, který je součástí každého RAWu.

V Prohlížeči také lze nastavit, jaké informace o fotografii se budou zobrazovat a jak se budou zobrazovat. Kliknutím na ikonu Ikona. Možnosti náhledu můžete definovat způsob zobrazení fotografií v Prohlížeči a parametry, jenž ovlivňují jeho chování.

 • Volbou Ovládání kolečkem myši lze nastavit chování Prohlížeče při točení kolečkem myši – lze buď přecházet na další nebo předchozí obrázek, nebo měnit měřítko obrázku. Pokud bude při točení kolečkem myši stisknuta klávesa [Ctrl], bude se vždy měnit měřítko obrázku.
 • Při zapnuté volbě Pamatovat přiblížení můžete u daného obrázku jedním kliknutím levého tlačítka myši přepínat mezi přiblížením Vsadit celý a vámi zvoleným přiblížením, které jste použili jako poslední.
 • Zapnutím volby Zvětšovat malé obrázky zařídíte, že menší obrázky pokryjí celou plochu okna Náhledu nebo Prohlížeče.
 • Zapnutím volby Zobrazovat průhlednost u průhledných obrázků uvidíte průhledné části obrázku vyplněné čtverečkovým vzorem.
 • Volbou Zobrazit informace a ovládání můžete zobrazit nebo zakázat zobrazení všech informací, které jste si nadefinovali v Nastavení informací náhledu.
 • Nastavení zobrazených informací poskytuje rozšířené možnosti zobrazování informací náhledu.

Promítání

Ikona Ikona. umožňuje nastavit parametry módu promítání. V dialogu Nastavení Promítání je možné zvolit si Interval pro přechod na další obrázek v sekundách. Fotografie se ale budou promítat podle tohoto intervalu, jenom pokud je zaškrtnutá možnost Spustit automaticky. Vypnutí automatického spouštění způsobí, že mezi fotografiemi je nutné přecházet ručně.

Funkce Používat levé tlačítko myši pro přechod na předchozí obrázek umožňuje procházet kliknutím levým tlačítkem zpět a pravým tlačítkem na další obrázek. Pokud je funkce vypnutá, kliknutí levým tlačítkem přiblíží obrázek podle měřítka 1:1 anebo, pokud je v rozbalovacím menu Možnosti náhledu [ ] zapnuté Pamatovat přiblížení, podle posledního použitého měřítka na daném obrázku.

Je možné také zvolit, jestli se během Promítání začnou videa ve složce přehrávat automaticky nebo až po kliknutí.

K dispozici je několik animací přechodů mezi fotografiemi. Výchozím stavem je Prolínání.

Klávesové zkratky

Pro ovládání Prohlížeče lze použít ikony v panelu nástrojů, myš, nebo následující klávesové zkratky:

 • šipka vpravo, [Page Down] – následující obrázek
 • šipka vlevo, [Page Up] – předchozí obrázek
 • [Home], [End] – první/poslední obrázek ve složce
 • [Mezerník] – automatické promítání fotek s intervalem, který lze nastavit v dialogu Nastavení.
 • [+], [Num +], otáčení kolečkem myši od sebe – zvětšení měřítka
 • [-], [Num -], otáčení kolečkem myši k sobě – zmenšení měřítka
 • [Num *], [,] – měřítko 1:1
 • [Num 0], [.] – Vsadit celý
 • [Z], kliknutí levým tlačítkem myši – přepínání mezi měřítkem 1:1 a Vsadit celý
 • [Num /] – zamknutí měřítka
 • [L], [R] – otáčení obrázku
 • [Shift+O], stisk prostředního tlačítka myši – zobrazení přepalů
 • [Del] – smazání souboru
 • [I] – zobrazení záhlaví s informacemi o souboru
 • [F] – celá obrazovka
 • [Enter] – přepnutí do Zoner Photo Studia
 • [Ctrl+P] – tisk obrázku
 • [Esc] – zavření Prohlížeče