Míchání kanálů

Efekt změní barevného podání obrázku poskládáním barev z původních barevných složek v novém vzájemném poměru.

Práce s RGB kanály se hodí zejména na opravu vadných obrázků se špatně poskládanými kanály, pokročilé úpravy vyvážení barev nebo pro rekonstrukci barev v infračervené fotografii. Pro infračervenou fotografii se kvůli extrémně zvýšené expozici červeného kanálu doporučuje převod do černobílé podoby nebo prohození červeného a modrého kanálu pro přirozenější podání.

Efekt spustíte volbou z nabídky Upravit | Efekty | Míchání kanálů v okně Průzkumník a volbou Efekty | Míchání kanálů v okně Editor.

První tři volby ve výběru Kanál určují, pro co platí níže nastavené hodnoty jednotlivých kanálů, poslední volba Offset určuje plošné zesílení/zeslabení vybraného kanálu. Nastavení kanálu na Odstíny šedi přepne celý dialog do režimu převodu tónů šedé. Narozdíl od funkce Odstíny šedi umožňuje odečítání jednotlivých barevných složek.