Velikost plátna

Tato funkce mění velikost obrázku jeho oříznutím nebo doplněním jednobarevnými okraji.

V modulu Správce, volba v nabídce Upravit | Velikost plátna [Ctrl+W]. V modulu Editor, volba v nadíce Dokument | Velikost plátna [Ctrl+W]
V modulu Editor je možné měnit velikost plátna pro vybranou vrstvu pomocí volby Velikost plátna vrstvy [Ctrl+Shift+Alt+W].

Pokud není zaškrtnuta volba Relativní pak hodnoty ŠířkaVýška určují výslednou velikost obrázku. Pokud je zvolena volba Relativní, pak tyto hodnoty znamenají, o kolik bude původní obrázek zvětšen nebo zmenšen (záporné hodnoty). Zarovnání obrazu umožňuje zvolit vztažný bod celé operace.

Barva okrajů se dá zvolit v modulu Správce stiskem barevného tlačítka ze standardní systémové palety nebo vybrat po stisku kapátka přímo z obrázku.

Vyplnit pozadí rozmazaným obrázkem – při zvětšení plátna je možné pozadí rozmazaným obrázkem. Rozmazání je možné měnit pomocí parametrů Síla rozmazání | Přiblížení | Prolnutí s barvou. V Editoru je tato volba dostupná v nástroji Velikost plátna vrstvy.