Velikost plátna

Tato funkce mění velikost obrázku jeho oříznutím nebo doplněním jednobarevnými okraji.

Volba v nabídce Upravit | Velikost plátna [Ctrl+W].

Pokud není zaškrtnuta volba Relativní pak hodnoty ŠířkaVýška určují výslednou velikost obrázku. Pokud je zvolena volba Relativní, pak tyto hodnoty znamenají, o kolik bude původní obrázek zvětšen nebo zmenšen (záporné hodnoty). Zarovnání obrazu umožňuje zvolit vztažný bod celé operace.
Barva okrajů se dá zvolit stiskem barevného tlačítka ze standardní systémové palety nebo vybrat po stisku kapátka přímo z obrázku.