Velikost plátna

Tato funkce mění velikost obrázku jeho oříznutím nebo doplněním jednobarevnými okraji.

V modulu Správce, volba v nabídce Upravit | Velikost plátna [Ctrl+W]. V modulu Editor, volba v nadíce Dokument | Velikost plátna [Ctrl+W]

Pokud není zaškrtnuta volba Relativní pak hodnoty ŠířkaVýška určují výslednou velikost obrázku. Pokud je zvolena volba Relativní, pak tyto hodnoty znamenají, o kolik bude původní obrázek zvětšen nebo zmenšen (záporné hodnoty). Zarovnání obrazu umožňuje zvolit vztažný bod celé operace.

Barva okrajů se dá zvolit v modulu Správce stiskem barevného tlačítka ze standardní systémové palety nebo vybrat po stisku kapátka přímo z obrázku.