Doostřit

Funkce aplikuje ostřící efekt, který do určité míry dokáže odstranit neostrost obrazu. Funkci je vhodné použít po změně rozměrů obrázku.

Funkce dostupná v modulu Správce přes Upravit | Vylepšit | Doostřit… [Ctrl+5] slouží k doostření obrázků. Nejdůležitější volbou je zde typ doostření.

  • Jednoduché doostření slouží pro rychlé doostření jemných detailů, např. po zmenšení obrázku. Volitelným parametrem je síla efektu a jasová metoda.
  • Maskování neostrosti je metoda odvozená z tradiční filmové technologie, vyvinutá speciálně pro zaostřování fotografií, protože zvýrazňuje v obrázku pouze výrazné hrany. Parametry jsou síla efektu, poloměr, práh a jasová metoda.
  • Gaussovské doostření je metoda pro odstranění gaussovského typu rozmazání fotografie. Parametry jsou síla efektu, poloměr, potlačení šumu.
  • Plošné doostření je metoda pro odstranění plošného typu rozmazání fotografie. Parametry jsou síla efektu, poloměr, potlačení šumu.
  • Měkké doostření umožňuje současné doostření jemných detailů a zároveň potlačení hrubších struktur, je tedy vhodná například pro doostřování portrétů. Parametry jsou síla efektu.
  • Chytré doostření umožňuje doostření jenom tam, kde je skutečně potřeba. Parametr zachování hran zajistí, že dostatečně ostrých hran se již doostření nedotkne a projeví se jen v méně ostrých částech snímku.

Parametr Jasová metoda znamená, že bude filtr aplikován pouze na jasovou složku obrázku, čímž je možné zabránit barevným posunům, které vznikají na okrajích hran při silném zaostření.

Rozdíly mezi způsoby zaostření

Způsob zpracování obrazu u jednotlivých metod je zcela odlišný. Zatímco Maskování neostrosti zaostřuje v obrázcích především oblasti výrazných hran, další metody zaostřují vždy celý obrázek a proto zvýrazní všechny detaily. To v praxi znamená, že na nekvalitní fotografie – ať už zašuměné nebo poškozené silnou kompresí je vhodná především metoda maskování neostrosti, ostatní metody by příliš zvýraznily nežádoucí obsah obrázku.

Metodou maskování neostrosti je možné eliminovat neostrosti vzniklé při fotografování, skenování apod. Ostření touto metodou je velice vhodné pro fotografie, protože je závislé na kresbě obrazu. Základní myšlenka této techniky je jednoduchá – spočívá ve vytvoření neostré masky rozmazáním původního obrázku, která je posléze „odečtena“ od původního obrázku. Takto vzniklý obraz se zvýrazněnými hranami je posléze „přičten“ k původnímu obrázku. Poloměr určuje rozmazání masky a jeho velikost je velice důležitá. Pokud je zvolená hodnota příliš vysoká dochází k přeostření, které se projevuje světlými obrysy (nebo dokonce září) vycházející z hran. Práh určuje, jak musí být rozdílné dvě hodnoty jasu, aby byly považovány za hranu. Hodnota 0 znamená, že efekt bude použit na všechny pixely obrazu; pokud efekt příliš zviditelňuje šum v obrázku, doporučuje se experimentovat s hodnotami v rozmezí 2 – 20.

Metody Gaussovské doostření Plošné doostření jsou speciální techniky pro zaostření obrazu založeném na odstranění konkrétního rozmazání pomocí konvoluční matice. Volba Plošné je vhodná pro obrázky postižené neostrostí získanou při fotografování, Gaussovské pro obrázky rozmazané při procesu zpracování – například zmenšení fotografie. Poloměr řídí, jak velké okolí bude zahrnuto do výpočtů, přičemž větší okolí znamená subjektivně razantní zvýšení zaostřovacího účinku. Volba Potlačení šumu zabraňuje přílišnému přeostření při současném zachování plnosti efektu doostření.

Zmenšení obrázku metodou supersampling vytvoří plošné rozmazání, ne gaussovské, ale je to svým způsobem výjimka. Při fotografování vzniká neostrost na hranici mezi gaussovským a plošným rozmazáním.

Další informace

Jak na doostření fotografií aneb vyzrajte na nedokonalé zaostření fotky

[Infografika] Jak doostřit fotky