HDR

HDR (angl. High Definition Range) čili vysoký dynamický rozsah je technologie, která umožňuje ve snímku lépe rozlišit různé typy světel a zvýraznit detaily, které by se jinak mohly ztratit.

Pro práci s technologií HDR v ZPS X je nutné mít monitor, který HDR podporuje, a je nutné v nastavení Windows pro daný monitor povolit používání HDR. Bez dostatečného hardvéru není vhodné funkci používat.

V HDR lze editovat jakýkoliv snímek, ale obecně jsou pro HDR editaci vhodnější snímky, které HDR data obsahují již u vstupu. Aktuálně podporujeme čtení HDR dat u snímků formátů JPG, AVIF a JPEG XL. Do těchto formátů je možné HDR snímky i exportovat. Jelikož RAWy obsahují velké množství dat, jsou pro HDR editaci také vhodné. 

Zařízení, která nepodporují HDR, se označují pojmem SDR – standardní dynamický rozsah. HDR snímky typicky obsahují jak HDR, tak SDR obsah: část toho, co na fotce je, lze zobrazit i na SDR monitorech, ale část lze zobrazit pouze na HDR monitorech.

Princip HDR

V oblasti fotografie se množství zachyceného světla měří pomocí jednotky EV (angl. exposure value) čili hodnota expozice. Zjednodušeně řečeno, tato hodnota vyjadřuje, jaký je rozdíl mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem na snímku. Lidské oko dokáže zachytit 15 EV a fotoaparát při focení do RAWu dokáže zachytit 12 EV. Monitory, které dokážou zobrazit pouze standardní dynamický rozsah, ale zobrazí pouze 6 EV. HDR monitory umožňují zobrazit až 4 EV navíc, počet dodatečných EV se ale může lišit. HDR monitory tedy zobrazují 6,5 – 10 EV.

V praxi to znamená, že při použití HDR funkce na správně nastaveném HDR monitoru se fotografie svým vzhledem víc blíží tomu, jak vypadala scéna reálně při pohledu volným okem: zdroje světla na fotce více svítí a kontrast mezi světlými a tmavými částmi je vyšší. HDR technologie tedy dokáže číst více dat, které světlé části obsahují, a tím pádem i dokáže zobrazit více detailů i barev na místech, které by při použití SDR technologie byly přesvícené. HDR není efekt, který se aplikuje na fotografii, je o jiný způsob interpretace dat, které se ve fotce nachází.

HDR zároveň má své opodstatnění pouze v případě, že fotografie jsou připravované pro prezentaci v digitální podobě. Fotografie určené pro tisk není vhodné upravit pomocí HDR.

HDR v prostředí ZPS X

Ovládací prvky pro práci s HDR naleznete i v modulu Správce, ale zejména v modulu Vyvolat. HDR zobrazení není možné v modulech Editor, Tisk ani Video.

Správce a Vyvolat | Náhled | Ikona. Zobrazení HDR obsahu

Ikona se nachází v modulech Správce a Vyvolat v režimu Náhled. Je umístěná v horním panelu nad náhledem a ve výchozím stavu je automaticky zapnutá. Ikona signalizuje, jestli je zobrazování HDR obsahu vypnuto nebo zapnuto, resp. jestli se při zobrazení snímku bude preferovat HDR varianta, je-li k dispozici, nebo jestli se vždy obraz převede do SDR. 

Kliknutím na šipku u ikony HDR se zobrazí další možnosti:

 • Režim zobrazení – Automaticky
 • Režim zobrazení – Vynutit SDR
 • Ořezání jasu – Automaticky
 • Ořezání jasu – Mapování tonality
 • Ořezání jasu – Oříznout
 • Rozsah HDR – Podle monitoru
 • Rozsah HDR – Simulovat +0 EV
 • Rozsah HDR – Simulovat +1 EV
 • Rozsah HDR – Simulovat +2 EV
 • Rozsah HDR – Simulovat +3 EV
 • Rozsah HDR – Simulovat +4 EV

Režim zobrazení

Výchozí možností programu je Automaticky. Pokud je zvolená tato možnost a v náhledu je otevřený již upravený obrázek, který obsahuje HDR obsah, HDR obsah se automaticky zobrazí. 

Pokud je zvolená možnost Vynutit SDR, všechny obrázky se budou zobrazovat ve své SDR verzi bez ohledu na to, jestli mají i HDR verzi.

Ořezání jasu

Volby ořezání jasu slouží k tomu, aby uživatel mohl obraz přizpůsobit aktuálním světelným podmínkám ve svém okolí.

Výchozím nastavením programu je volba Automaticky. Při automatickém nastavení ořezání jasu se v modulu Správce používá metoda Mapování tonality a v modulu Vyvolat se používá metoda Oříznout.

Mapování tonality je obecně vhodnější pro situace, kdy je nutné kvůli horším světelným podmínkám výrazně zvýšit jas monitoru. Doporučujeme tento režim ale používat pouze pro prohlížení fotografií, ne pro editaci.

Oříznutí jasu je vhodnější pro editaci, protože u tohoto režimu není riziko zkreslení podání barev a jasu fotografie. Pokud uživatel zvýší jas monitoru natolik, že zasáhne do světelného rozsahu vyhrazeného pro HDR, vysoký dynamický rozsah se adekvátně zmenší (ořízne). Pro nejlepší výsledky ale doporučujeme editovat ve vhodných světelných podmínkách, které nevyžadují nadměrné zvýšení jasu monitoru.

Rozsah HDR

Výchozím nastavením je Podle monitoru, co znamená, že náhled odpovídá tomu, jaký rozsah jasu má monitor. Zbylé možnosti umožňují simulovat vzhled fotografie na HDR monitorech s jiným rozsahem svítivosti.

Vyvolat | Barevný styl | HDR

Tlačítko HDR se nachází v pravém panelu v modulu Vyvolat v sekci Barevný styl. Zapnutím tohoto tlačítka se projeví tyto změny:

 •  na HDR monitoru na obrázku se prosvětlí ty oblasti, které obsahují HDR obsah,
 • v pravém panelu se objeví další ovládací prvky pro editaci HDR a SDR verze obrázku,
 • aktivuje se tlačítko Zobrazení HDR obsahu, pokud nebylo aktivní,
 • změní se vzhled histogramu,
 • v horní části miniatury obrázku se zobrazí ikona HDR.

Vyvolat | pravý panel | ovládací prvky pro editaci HDR

Po aktivování tlačítka HDR v sekci Barevný styl se v sekci Expozice zobrazí posuvník HDR bílé. Pod sekcí Expozice se objeví sekce Přizpůsobení SDR

HDR bílé – posouváním doprava a doleva se zvyšuje a snižuje svítivost HDR obsahu na fotce.

Přizpůsobení SDR

Sekce obsahuje zaškrtávací pole Zobrazit náhled a posuvníky Bílý bod, Černý bod, Světla, Stíny, Bílé, Zřetelnost světel a Saturace světel. Po zaškrtnutí možnosti Zobrazit náhled se posuvníky aktivují.

Zobrazit náhled – zakliknutím se v náhledu obrázku HDR obsah převede do SDR. Díky tomu má uživatel kontrolu nad tím, jak se jeho HDR fotografie zobrazí na monitorech, které nepodporují HDR. 

Pouze posuvníky v sekci Přizpůsobení SDR ovlivňují vzhled SDR verze obrázku, pokud je HDR zapnuté. Stejnojmenné posuvníky v sekci Expozice ovlivňují HDR i SDR verzi obrázku.

Je důležité zmínit, že použití funkce Přizpůsobení SDR má smysl pouze za předpokladu, že výsledný obrázek bude exportován do formátu JPG. Formáty AVIF a JPEG XL neberou přizpůsobení SDR v úvahu, protože v aktuální době (duben 2024) tyto formáty zatím neumožňují uložení SDR i HDR verze obrázku.

Průzkumník a Filmový pás | miniatury souborů | ikona HDR

Jakmile uživatel zapne v modulu Vyvolat funkci HDR v sekci Barevný styl, v horní části miniatury se objeví ikona []. Ta zase zmizí, pokud uživatel funkci vypne. Zobrazování této ikona není možné vypnout, pokud je HDR zapnuto.

Export | Formát

Snímky, které byly upraveny v režimu HDR, v sobě obsahují jak HDR verzi, tak SDR verzi souboru. Při exportu je nutno rozhodnout se, jak se s těmito informacemi naloží. Exportovat HDR lze do tří formátů: JPG, AVIF a JPEG XL. Zachovat HDR i SDR verzi obrázku v jednom souboru ale lze jenom při exportu do JPG. Pouze formát JPG zohlední nastavení provedené v sekci Přizpůsobení SDR.

Pro export do JPG je v sekci Formát | Dynamický rozsah k dispozici nabídka:

 • Zachovat vysoký dynamický rozsah (HDR) – pokud zdrojový soubor obsahuje HDR data, vyexportovaný soubor bude obsahovat HDR i SDR verzi. U SDR verze budou použita nastavení v sekci Přizpůsobení SDR. Pokud zdrojový soubor obsahuje pouze SDR data, vyexportovaný soubor bude také obsahovat pouze SDR data.
 • Standardní dynamický rozsah (SDR) – vyexportovaný soubor bude obsahovat pouze SDR data bez ohledu na to, jestli zdrojový soubor HDR data obsahoval, nebo ne. Tato volba je užitečná například pro fotografie, které uživatel připravuje pro tisk.  

Pro export do AVIF a JPEG XL je v sekci Formát | Dynamický rozsah k dispozici stejná nabídka, ale částečně vede k jiným výsledkům:

 • Zachovat vysoký dynamický rozsah (HDR) – pokud zdrojový soubor obsahuje HDR data, vyexportovaný soubor bude obsahovat pouze HDR verzi obrázku. Nastavení použitá v sekci Přizpůsobení SDR nebudou zohledněny, protože tyto formáty aktuálně nepodporují ukládání HDR i SDR verze obrázku do jednoho souboru. Pokud se takto vytvořený HDR soubor zobrazí na SDR monitoru, za jeho převedení do SDR zodpovídá softvér, který soubor zobrazuje.
 • Standardní dynamický rozsah – vyexportovaný soubor bude obsahovat pouze SDR data bez ohledu na to, jestli zdrojový soubor HDR data obsahoval, nebo ne.

Pro AVIF se zobrazí také volba Barevný prostor HDR, která nabízí možnosti Neměnit, HDR sRGB, HDR Display P3 a HDR Rec.2020.

Možnosti | Pokročilé

Funkce Vyvolat – povolit ve výchozím nastavení HDR úpravy pro HDR fotografie ovlivňuje, jak bude modul Vyvolat přistupovat k souborům, které nejsou RAWy a které obsahují HDR data. Jsou k dispozici tři volby:

Vypnuto – soubory se budou upravovat v standardném dynamickém rozsahu.

Zapnuto – soubory se budou upravovat ve vysokém dynamickém rozsahu, což znamená, že tlačítko HDR v sekci Barevný styl v modulu Vyvolat bude automaticky zapnuté.

Automaticky – soubory se budou upravovat ve vysokém dynamickém rozsahu, pokud má uživatel HDR monitor a povolené používání HDR v operačním systému. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, soubory se budou upravovat ve standardním dynamickém rozsahu.

Nevyvolané SDR soubory, které nejsou RAWy se za všech okolností budou upravovat ve standardním dynamickém rozsahu. Nevyvolané RAWy se budou upravovat podle toho, jak má uživatel nastavené své výchozí nastavení v modulu Vyvolat. Vyvolané soubory upravuje