Změnit rozměry podle obsahu

Funkce odstraňuje nebo přidává z/do obrazu horizontální nebo vertikální řezy s ohledem na obsah. Vhodné ke změně poměru stran, kdy například ořez způsobuje odstranění důležitých částí obrazu. Mění fyzickou velikost obrazových dat (počet megapixelů) se zachováním proporcí ve významných oblastem.

Změna velikosti se provádí v Upravit | Změnit rozměry podle obsahu [Ctrl+Shift+E].

Nastavením šířky a výšky dochází k automatické detekci významných oblastí, které mají být v obraze zachovány. Podle výsledku detekce se odstraňují popřípadě přidávají horizontální nebo vertikální řezy z/do obrazu tak, aby obraz dosáhl požadovaných rozměrů. Kvalita ovlivňuje rychlost a přesnost detekce.

Kliknutí na tlačítko Označit oblasti… můžete ručně pomoci detekci s oblastmi, které by měly být v obraze zachovány se stejnými proporcemi (obličej, nápis…) nebo naopak s oblastmi, které nejsou z hlediska obsahu tak významné (obloha, jednolité pozadí…) a jejich proporce se mohou měnit.

Ruční označení slouží pouze jako doporučení pro následnou detekci, aby nastavila větší prioritu pro některé části obrazu a pro jiné ji snížila. Proto v extrémních případech, kdy už jsou vyčerpány nevýznamné oblasti, musí cesta řezu vést i přes důležité části obrazu s vyšší prioritou.