Modul Tisk

Pozor! Při tvorbě projektů se použité fotky neukládají do projektu. Do projektu se ukládají jen odkazy na umístění fotografií. Pokud dojde ke změně umístění podkladových materiálů, jejich názvu, nebo přepsání jinou fotografií, nebude možné fotografie odeslat k tisku. K nahrávaní dat fotografií dochází až v okamžiku odesílání objednávky.

Dejte si také pozor na to, aby soubory v projektu byly v barevném prostoru sRGB. Za barevné odchylky způsobené tím, že soubory byly v jiném barevném prostoru, bohužel nemůžeme odpovídat.

Modul Tisk slouží k vytváření prezentací z fotografií. Obsahuje sedm typů projektů (Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Koláž, Tisk fotek, Magnetky, Indexové tisky), které jsou určeny pro vytváření podkladů pro tisk. Před vytvořením produktu doporučujeme nejprve vstoupit do složky, kde se nacházejí fotografie určené k prezentaci.

Kliknutím na typ projektu v levém panelu se otevře menší menu, kde můžete Vytvořit nový projekt nebo vybrat některý ze stávajících rozpracovaných projektů. Po podržení myši nad názvem rozpracovaného projektu se vpravo vedle názvu projektu objeví další ikony – Ikona. Duplikovat, Ikona. Přejmenovat nebo Ikona. Smazat. Každý z rozpracovaných projektů si nese časový údaj, který informuje o datu a času vytvoření a poslední změny. Možnost vytvoření, přejmenování a duplikování projektu najdete také po otevření projektu ve vrchní části pravého panelu.

Vícestránkové tiskové projekty (Fotokniha, Kalendář, Tisk fotek, Indexové tisky a Magnetky) mají dva typy zobrazení – Ikona. Stránky a Ikona. Náhled. Tyto typy zobrazení je možné měnit v horní liště ve střední části obrazovky vedle posuvníku pro změnu měřítka a tlačítek pro Normální velikost 1⁠ ⁠: ⁠1 a Vsadit celý.

V režimu Stránky je možné vidět najednou všechny stránky projektu. V režimu Náhled lze vidět jenom jednu stránku projektu v lepším detailu a po kliknutí na konkrétní obrázek na stránce je možné obrázek individuálně upravovat. Zobrazí se malý ovládací panel, kde lze vybrat mezi režimem Změnit výřez a Vyměnit fotku. Dále je zde možnost otočení snímku, návrat k výchozímu nastavení nebo smazání obrázku. Ve vrchní části ovládacího panelu se ukazuje jméno souboru. Kliknutím a potáhnutím myši je možné měnit pozici, velikost a otočení umístěné fotografie.

V případě, že se ve spodní části obrazovky objeví upozornění Zkontrolujte rozlišení fotografií, tak po najetí myší na jméno souboru ve vrchní části malého ovládacího panelu se zobrazí detaily upozornění spolu s barevným odlišením. Upozornění může mít oranžovou a červenou barvu. V případě oranžového upozornění klesla hodnota DPI pod 300 a v případě červeného upozornění je hodnota DPI menší jak 150 (u kalendáře 200). V obou případech je tisk možný, ale nelze garantovat jeho kvalitu.
Pomocí šipek Ikona.Ikona. se lze přesunovat mezi obrázky s upozorněním na nedostatečné rozlišení.

V panelu na pravé straně pod symbolem zvolené funkce se nachází rozbalovací menu, kde je možné vybrat jeden z předdefinovaných rozměrů pro zvolený projekt. V projektech, u kterých je možnost vyhotovení fyzických produktů (Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Tisk fotek a Magnetky), je pod výběrem základního formátu také informace o ceně. Pokud nesvítí zelené tlačítko „Přidat do košíku“ a nezobrazuje se cena, zvolený rozměr nelze objednat ve formě fotopředmětu, můžete ho pouze tisknout na své tiskárně (pokud to Vaše tiskárna umožňuje) nebo exportovat.

Následuje lišta s tlačítky pro práci s projektem:

 • Ikona. Zpět (Ctrl+Z) umožní návrat o jeden krok zpět.
 • Ikona. Opakovat (Ctrl+Y) umožní posun o jeden krok dopředu.
 • Ikona. Změny v projektu se ukládají automaticky informuje o tom, že veškeré provedené změny v projektech se pod zvoleným názvem ukládají automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.  Seznam uložených projektů je na hlavní stránce modulu Tisk pod jednotlivými typy projektů.
 • Ikona. Tisk provede tisk na připojené tiskárně.
 • Ikona. Export do bitmapy uloží každou stránku jako jednotlivý bitmapový obrázek a umožní uživateli určit cílovou složku, jméno a parametry počítadla. Velikost obrázku je možné určit buď pomocí DPI nebo přímo nastavením konkrétních rozměrů.
 • Ikona. Export do PDF vytvoří standardní soubor PDF. V dialogu pro export je možné zadat různé textové informace o souboru jako název, předmět, autor a klíčová slova. Ve výchozím nastavení je zatržena volba pro automatické otevření PDF souboru v prohlížeči.
 • Objednat vyhotovení fyzických produktů. U této varianty dochází k odeslání tiskových dat k výrobci fyzických produktů. V procesu je nutné vyplnit dodací a fakturační adresu a provést platbu v okně prohlížeče. Po vyhotovení produktu je výrobek zaslán na dodací adresu. Pro úspěšné dokončení zakázky je zapotřebí plná funkčnost internetového připojení.

Lišta s tlačítky pro práci s obrázky a textem:

 • Ikona. – přidá všechny obrázky ze složky do šablony projektu.
 • Ikona. – odstraní všechny obrázky z projektu.
 • Ikona. – vloží volný obrázek do stránky projektu. Dostupné pouze u Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Koláž.
 • Ikona. – vloží volný textový rámec do stránky projektu.  Dostupné pouze u Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Koláž.

Upozornění před výrobou fyzických produktů
Některé tiskové funkce mají specifická omezení vyplývající z následné fyzické výroby, která způsobují, že část fotografie nemusí být v určitých oblastech zcela zřetelná. Například kalendáře jsou na horní straně prošity kroužkovou vazbou. U fotoknihy se jedná o hřbet knihy a oblast uprostřed fotografie, která je roztažena přes dvě protilehlé stránky. Fotoobraz má podobná místa na okrajích, které jsou u vyrobeného produktu zahnuty za okraj rámu. Do těchto oblastí nedoporučujeme vkládat nic důležitého!

Způsob ukládání projektů ZPS X

 • Projekty v ZPS X jsou vázány na konkrétní zařízení.
 • Projekty se ukládají do uživatelské složky (profil uživatele Windows) – konkrétně C:\Users\jmeno.uzivatele\AppData\Local\Zoner\ZPS X\CreatePresets\.
 • Do složky se NEkopírují žádné použité materiály. Veškeré projekty se vytváří formou souborů, které pouze odkazují na přesné umístění použitých materiálů a obsahují zápis použitých úprav v projektu.
 • Tento způsob zpracování projektů šetří místo na pevném disku počítače a současně klade menší nároky na výkon počítače.
 • Podkladové soubory, které byly smazány, přejmenovány, nebo u nich došlo ke změně umístění nebo diskové cesty, není ZPS X schopné v počítači najít a nebudou v projektu použity/zobrazeny.
 • Přenos projektu mezi počítači není možný.

Více informací

Jak na tisk fotografií na jeden papír. Vytvořte si fotografickou koláž.

Jaké rozlišení potřebujete pro tisk