Modul Tisk

Pozor! Při tvorbě projektů se použité fotky neukládají do projektu. Do projektu se ukládají len odkazy na umístnění fotografií. Pokukd dojde ke změně umístění podkladových materiálů, jejich názvu, nebo přepsání jinou fotografií, nebude možné fotografie odeslat k tisku. K nahrávaní dat fotografií dochází, až v okamžiku odesílání objednávky.

Modul Tisk slouží k vytváření prezentací z fotografií. Prvních sedm typů projektů (Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Koláž, Tisk fotek, Indexové tisky) je určeno pro vytvoření podkladu pro tisk. Před vytvořením produktu doporučujeme nejprve vstoupit do složky, kde se nacházejí fotografie určené k prezentaci.

Výběrem typu projektu se otevře podmenu, kde můžete Vytvořit nový projekt nebo vybrat některý ze stávajících rozpracovaných projektů. Rozpracovaný projekt lze pomocí ikon vpravo vedle názvu projektu duplikovat, přejmenovat nebo smazat. Každý z rozpracovaných projektů si nese časové razítko, které informuje o datu a času vytvoření a poslední změny. Tyto informace se zobrazí po najetí myši na název rozpracovaného projektu. Možnost vytvoření, přejmenování a duplikování projektu najdete také v hlavičce každého projektu vedle jména projektu.

Vícestránkové tiskové funkce (fotokniha, kalendář, tisková sestava a indexové tisky) mají dva typy zobrazení – Stránky a Náhled, tyto režimy je možné měnit v horní liště vedle posuvníku pro změnu měřítka a tlačítek pro Normální velikost 1⁠ ⁠: ⁠1 a Vsadit celý.

V režimu Náhled je možné změnit myší pozici, velikost a otočení umístěné fotografie. Po kliknutí na obrázek se zobrazí malý ovládací panel, kde lze vybrat mezi režimem Změnit výřez a Vyměnit fotku. Dále je zde možnost otočení snímku, vyvolání výchozího nastavení nebo smazání snímku. V hlavičce ovládacího panelu se ukazuje jméno souboru. V případě, že se v náhledu objevuje upozornění Zkontrolujte rozlišení fotografií, tak po najetí myší na jméno souboru v hlavičce se zobrazí detaily upozornění spolu s barevným odlišením.  V případě oranžového upozornění klesla hodnota DPI pod 300 a v případě červeného upozornění je hodnota DPI menší jak 150 (u kalendáře 200). V obou případech je tisk možný, ale nelze garantovat kvalitní tisk.
Pomocí šipek Ikona.Ikona. se lze přesunovat mezi obrázky s upozorněním na nedostatečné rozlišení.

V panelu na pravé straně, pod symbolem zvolené funkce se nachází rozbalovací menu, kde je možné vybrat jeden z předdefinovaných rozměrů pro zvolený projekt. V projektech, u kterých je možnost vyhotovení fyzických produktů (Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz a Tisk fotek) je pod výběrem základního formátu také informace o ceně. Pokud nesvítí zelené tlačítko “Přidat do košíku” a nezobrazuje se cena, není zvolený rozměr objednat ve formě fotopředmětu.

Následuje lišta s tlačítky pro práci s projektem:

 • Ikona. Zpět (Ctrl+Z) umožní návrat o jeden krok zpět.
 • Ikona. Opakovat (Ctrl+Y) umožní posun o jeden krok dopředu.
 • Ikona. Změny v projektu se ukládají automaticky informuje o tom, že veškeré provedené změny v projektech se pod zvoleným názvem ukládají automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.  Seznam uložených projektů je na hlavní stránce modulu Tisk pod jednotlivými projekty.
 • Ikona. Tisk provede tisk na připojené tiskárně.
 • Ikona. Export uloží každou stránku jako jednotlivý bitmapový obrázek, na uživateli je určit cílovou složku, jméno a parametry počítadla. Velikost obrázku je možné určit buď pomocí DPI nebo přímo nastavením konkrétních rozměrů.
 • Ikona. Export do PDF vytvoří standardní soubor PDF. V dialogu pro export je možné zadat různé textové informace o souboru jako název, předmět, autor a klíčová slova. Ve výchozím nastavení je zatržena volba pro automatické otevření PDF souboru v prohlížeči.
 • Objednat vyhotovení fyzických produktů. U této varianty dochází k odeslání tiskových dat k výrobci fyzických produktů. V procesu je nutné vyplnit dodací a fakturační adresu a provést platbu v okně prohlížeče. Po vyhotovení produktu je výrobek zaslán na dodací adresu. Pro úspěšné dokončení zakázky je zapotřebí plná funkčnost internetového připojení.

Lišta s tlačítky pro práci s obrázky a textem:

 • Ikona. – přidá všechny obrázky ze složky do šablony projektu.
 • Ikona. – odstraní všechny obrázky z projektu.
 • Ikona. – vloží volný obrázek do stránky projektu. Dostupné pouze u Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Koláž.
 • Ikona. – vloží volný textový rámec do stránky projektu.  Dostupné pouze u Fotokniha, Kalendář, Fotoobraz, Koláž.

Upozornění před výrobou fyzických produktů
Některé tiskové funkce mají specifická omezení vyplývající z následné fyzické výroby, která způsobují, že část fotografie nemusí být v určitých oblastech zcela zřetelná. Například kalendáře jsou na horní straně prošity kroužkovou vazbou. U fotoknihy se jedná o hřbet knihy a oblast uprostřed fotografie, která je roztažena přes dvě protilehlé stránky. Fotoobraz má podobná místa na okrajích, které jsou u vyrobeného produktu zahnuty za okraj rámu. Do těchto oblastí nedoporučujeme vkládat nic důležitého!

Způsob ukládání projektů ZPS X

 • Projekty v ZPS X jsou vázány na konkrétní zařízení
 • Projekty se ukládají do uživatelské složky (profil uživatele Windows) – konkrétně C:\Users\jmeno.uzivatele\AppData\Local\Zoner\ZPS X\CreatePresets\
 • Do složky se NEkopírují žádné použité materiály. Veškeré projekty se vytváří formou souborů, které pouze odkazují na přesné umístění použitých materiálů a obsahují zápis použitých úprav v projektu.
 • Tento způsob zpracování projektů šetří místo na pevném disku počítače a současně klade menší nároky na výkon počítače
 • Podkladové soubory, které byly smazány, přejmenovány, nebo u nich došlo ke změně umístění nebo diskové cesty, není ZPS X schopné v počítači najít a nebudou v projektu použity/zobrazeny.
 • Přenos projektu mezi počítači není možný.

Více informací

Jak na tisk fotografií na jeden papír. Vytvořte si fotografickou koláž.

Jaké rozlišení potřebujete pro tisk