Univerzální dialog pro obrázkové filtry

Většina úprav obrázků se ovládá v univerzálním rozhraní, které má dva režimy zobrazení podle toho, v kterém modulu je filtr vyvolán. Při vyvolání z Průzkumníka je filtr zobrazen v dialogovém okně, pokud je filtr spuštěn v Editoru, zobrazuje se výsledek přímo v Editoru a parametry filtru se nastavují v bočním panelu.

Filtrový dialog v Průzkumníku

V horní část dialogu je umístěna nástrojová lišta, které obsahuje ikony pro změnu měřítka náhledu, pro zobrazení histogramu, přepalů a základních informací o souboru, a také ikony pro volbu uspořádání náhledů. Zobrazený histogram je v rámci náhledu možné libovolně přemístit.

Největší část filtrového dialogu zabírají náhledy obrázku. Standardně jsou zobrazeny oba náhledy („před“ a „po“) horizontálně, je ale možné zvolit i vertikální uspořádání, případně zobrazit pouze jeden z náhledů. Stiskem kolečka na myši je možné v náhledovém okně dočasně zobrazit obsah druhého okna.

V případě většího měřítka se výřez stanovuje tažením myši v jednom z náhledů. Okna náhledů mají měnitelnou velikost závislou na velikosti okna dialogu. Zvětšením okna se zvětší i plocha náhledů.

Pokud filtr umožňuje výběr barvy kapátkem, stiskněte tlačítko se symbolem kapátka a vyberte barvu z jednoho z náhledů.

V případě pomalého vykreslování náhledů vypněte možnost Automatický náhled (ikona zámku) a náhled obnovujte klepnutím na tlačítko Náhled. Informační text „Starý náhled“ uprostřed okna zmizí po dokončení operace, respektive po obnovení náhledu.

Po zavření dialogu se automaticky ukládá velikost dialogu, nastavení zobrazení přepalů a histogramu a volba Automatický náhled. Kromě velikosti dialogu a jeho umístění se každá volba ukládá pro každý filtr zvlášť.

Použití filtru v Editoru

V Editoru se zobrazuje náhled na výsledek filtrové operace přímo v obrázku. V tomto režimu je okno Editoru částečně zablokované – do ukončení filtru je možné měnit pouze velikost okna, parametry zobrazení obrázku (zvětšení, zobrazení přepalů a plovoucího histogramu) a pracovat s výběrem.

Všechny parametry filtru se nastavují v bočním panelu. Na spodním okraji panelu jsou tlačítka Použít a Zrušit pro potvrzení nebo stornování filtru, vedle nich potom tlačítko pro dočasné zobrazení obrázku bez aplikovaného filtru.

Hromadné operace

Při hromadných operacích je v dialozích vlevo zobrazen náhled souborů, na které se má změna aplikovat. Soubory můžete procházet a nastavenou úpravu „otestovat“ na všech obrázcích. Tlačítkem Odebrat se v náhledu vybraný soubor z hromadné úpravy vyřadí. Úprava se aplikuje buď na jeden aktuální obrázek klepnutím na tlačítko Aplikovat nebo na všechny (Aplikovat na vše). Tlačítkem Storno zrušíte celou hromadnou operaci.

Ukládání parametrů filtrovacích operací

Parametry úprav v dialozích můžete ukládat pod zvoleným jménem a poté zase obnovovat. Nastavené parametry jsou při aplikaci automaticky uloženy pod jménem <Poslední použité>. Tyto parametry jsou automaticky načteny při opětovném vyvolání dialogu. Pomocí tlačítek Uložit a Smazat nastavení si můžete připravit libovolné množství předvoleb. Tlačítko Výchozí nastavení rychle vybere položku <Výchozí>, která představuje „nulový stav“ dialogu.

Nastavení jednotlivých filtrů lze exportovat, importovat v nabídce Nastavení | Správa nastavení filtrů…