Otočení a převrácení

Otočení vlevo, vpravo, o 180°

Označte v okně Průzkumník všechny obrázky k otočení a v nabídce vyberte Upravit | Otočit vlevo [Ctrl+L], Otočit vpravo [Ctrl+R] nebo Otočení a převrácení | Otočit o 180°. Úprava bude aplikována najednou. Při volání z okna Průzkumník je otočení obrázků, pokud je to možné, bezeztrátové. V Editoru jsou volby v menu shodné.

Tyto volby jsou dostupné také pro video-soubory, kdy se otočení zobrazuje výhradně v prostředí ZPS X a využívá bezeztrátovou formu rotace. Informace o orientaci je zapsána v pomocném .XMP souboru. Originál souboru tak zůstává beze změny.

O přesný úhel

Označte v okně Průzkumník všechny obrázky k přesnému otočení a v nabídce vyberte Upravit | Otočení a převrácení | Přesně otočit… [Ctrl+Shift+R]. V Editoru je volba v menu shodná.

Můžete zvolit, jaká Barva pozadí bude použita na doplnění obrázku na obdélníkový formát.

Převrácení

Převrácení (překlopení) obrázků se provádí v Průzkumníku volbou v nabídce Upravit | Otočení a převrácení | Převrátit vodorovně nebo Převrátit svisle. Při volání z okna Průzkumník je otočení obrázků, pokud je to možné, bezeztrátové. V Editoru najdete možnosti otočení a převrácení v nabídce Dokument | Otočení a převrácení | Převrátit vodorovně nebo Převrátit svisle.

Otočit podle EXIF

V digitálních fotoaparátech, které mají speciální senzor, se ukládá příznak natočení přímo do fotografií. V některých programech se pak fotografie po stažení do počítače jeví jako nenatočená, v programu Zoner Photo Studio se fotografie podle tohoto příznaku otáčí automaticky. Pokud chcete, aby byly správně natočené kdekoliv, označte je v okně Průzkumník a v nabídce zvolte Upravit | Otočení a převrácení | Otočit podle EXIF. Úprava je v obrázcích, pokud je to možné, bezeztrátová.

Otočit podle proporcí

Funkce slouží k převrácení všech obrázků na jednu stranu – na výšku nebo na šířku. Volitelný je směr rotace. Funkce je dostupná z nabídky Průzkumníka Upravit | Otočení a převrácení | Otočit podle proporcí. Úprava je v obrázcích, pokud je to možné, bezeztrátová.

Nastavit příznak otočení v EXIF

Funkce je dostupná z nabídky okna Průzkumník Upravit | Otočení a převrácení | Nastavit příznak otočení v EXIF a slouží pro dodatečné nastavení příznaku otočení fotografie, který zapisují do informací EXIF pokročilejší fotoaparáty. Tato funkce nemění obrazová data.