Okraje fotografie

Průhledné hrany

Pokud chceme nějakým způsobem „vyhladit“ okraje obrázku, můžeme využít funkci Upravit | Efekty | Průhledné hrany. V dialogu se nastavuje buď pouze jedna velikost pro všechny hrany, pokud je zatržena volba Symetricky, nebo je možné nastavit šířku průhledné hrany pro každou stranu zvlášť. Nastavení Průhlednost určuje do jaké míry bude u okrajů obrázek zprůhledněn. Dalším důležitým parametrem je barva pozadí, na kterou má být obrázek v budoucnu umístěn.

Měkký stín

Efekt měkkého stínu přidává obrázkům prostorový dojem. Tuto funkci vyvoláte v menu Upravit | Efekty | Měkký stín. V dialogu zvolíte Horizontální a vertikální posunutí stínu v obrazových bodech. Rozmazání určuje sílu zmatnění okrajů stínu. Průhlednost udává, jakým způsobem bude stanovena výsledná barva z kombinace Barvy stínu Barvy pozadí.

3D tlačítka

Volba Upravit | Efekty | 3D tlačítka vytvoří z obrázků prosvětlením nebo ztmavením hran objekty podobné tlačítkům. Vytvoření „tlačítka“ z obrázku znamená úprava jeho okrajů tak, aby navozoval trojrozměrný dojem.