Přechodový filtr [G]

V tomto panelu lze do obrázku vložit libovolné množství přechodových filtrů. Při otevření panelu je již automaticky do obrázku vložen jeden přechodový filtr, jeho pozici lze jednoduše změnit kliknutím a tažením kdekoliv v obraze. Směr tažení určuje úhel natočení filtru, délkou tažení zvolíte šířku přechodu. Obě hodnoty lze dodatečně změnit myší. Po natažení lze pomocí posuvníků zvolit parametry filtru.

Po výběru masky je možné výběr invertovat přes ikonu Ikona. a nastavit intenzitu úprav od nuly do sta procent pomocí posuvníku. Na vybrané masce je možné aplikovat Základní Úpravy, upravit Tonální křivku, Barevné korekce.

Více informací

Jak používat přechodový filtr při úpravě fotografií