Srovnání linií

Tento nástroj slouží ke geometrickým korekcím celého dokumentu, včetně všech vrstev. Lze jej použít například pro:

  • srovnání horizontu
  • srovnání sbíhajících se linií
  • úpravu perspektivy

Korekci lze povést buď nastavením posuvníků v panelu nebo myší přímo v obrázku natažením řídících linek na linie v obraze, které chcete srovnat. Lze zadat maximálně dvě vodorovné a dvě svislé linky. V průběhu zadávání linek program automaticky provádí potřebné srovnání, pozici linek lze ale kdykoliv dodatečně měnit. Linky lze odstranit pomocí pravého tlačítka myši nebo klávesou [Delete].

Protože úplné narovnání linií někdy vypadá nepřirozeně, můžete posuvníkem Intenzita zmírnit provedenou korekci.

Pomocí volby Otočení je možné číselně zadat přesnou hodnotu otočení obrázku. Vedle posuvníku je tlačítko pro zadání horizontu [H] v obrázku – po natažení linky v obraze se obrázek natočí tak, aby zadaná linie byla vodorovná (resp. svislá).

Při srovnávání linií je možné obrázek přímo Oříznout. Ořezový rámec se automaticky nastavuje tak, aby pokryl co největší možnou plochu obrázku a v obrázku nevznikla průhledná místa. Velikost ořezového rámce můžete změnit tažením myší za jeho rohy a hrany, přesunout za střed ořezového rámce. Otáčet ořezovým rámcem lze při najetí kurzorem myši mimo ořezový rámec.

V nabídce Ořezové značky je seznam značek, které je možné v náhledu zobrazit.

Volbou Odstranit ořezané pixely dojde k odstranění obrazových dat mimo ořezový rámec u všech rastrových vrstev. V opačném případě se pouze nastaví velikost plátna dokumentu podle ořezového rámce.

Více informací

Fotografie nakřivo? Srovnejte si horizont a perspektivu