Hromadné přejmenování

Funkce pro hromadnou změnu názvu obrázků s využitím data a vložených informací (metadat). Snímky z fotoaparátu mají názvy složené z písmen a čísel, které jim přidělí automatika. Toto číslo může být pořadovým číslem fotografie ve složce nebo celkovým pořadovým číslem pořízené fotografie. Tento typ číslování ale není příliš vhodný pro organizaci ani pro publikování.

Přejmenování jednoho souboru je shodné jako v Průzkumníku Windows, označte soubor a podruhé na něj klepněte nebo stiskněte klávesu [F2].

Více označených souborů je možné přejmenovat v dialogu, který získáte volbou Organizovat | Hromadné přejmenování [Ctrl+Shift+Q] z nabídky okna Průzkumník.

V poli Jméno souboru můžete sestavit nový název s použitím vybraných formátovacích řetězců a počítadla, viz tabulka.

Jméno souboru {N} Rok {Y}
Přípona {E} Měsíc {M}
Autor* {A} Den {d}
Název* {T} Hodina {h}
*stejnojmenná pole metadat obrázku Minuta {m}
Počítadlo {C} Sekunda {s}

Proměnné zastupující jméno souboru je možné doplnit o parametry určující část jména zvolenou ke zkopírování, tedy například {N5-8} použije ze jména pátý až osmý znak. Datum se dosazuje buď podle data vytvoření souboru, nebo data poslední změny.

Nově přejmenované fotografie je možné ponechat v původním umístění, nebo změnit umístění, do kterého mají být přesunuty.

Volbu Odstranit diakritiku a nahradit mezery použijte, pokud chcete soubory umístit na internet nebo odesílat do prostředí, kde nejsou povoleny znaky s diakritikou.

Upozornění: Hromadné přejmenování není dostupné, pokud je součástí výběru seskupený RAW a JPEG.

Další informace

Tipy pro hromadné přejmenování

Udělejte si pořádek ve fotoarchivu. Pomůže vám hromadné přejmenování fotek.