Odstranit šum

Pro odstranění šumu z fotografie použijte Upravit | Vylepšit | Odstranit šum… [Ctrl+Shift+N]. Zoner Photo Studio disponuje nástrojem pro odstranění jak charakteristického šumu vzniklého dlouhou expozicí snímku (tzv. hot-pixels, v programu označeny jako „pepř a sůl“), tak i standardního aditivního šumu přičemž obě metody je možné aplikovat současně.

Odstranit šum „pepř a sůl“ – při odstranění šumu „pepř a sůl“ se nastavuje jediná volba, a to Charakter šumu podle konkrétního obrázku.

Odstranit aditivní šum – u aditivního šumu jsou ve výchozím nastavení dva posuvníky Jas a Barvy, kterými lze nastavit úroveň odstranění šumu nezávisle pro jasovou a barevnou složku obrázku.

Pokročilé nastavení

Pomocí volby Pokročilé nastavení lze zobrazit další ovládací prvky, které umožňují detailní nastavení všech parametrů a tím poskytnou zkušeným uživatelům plnou kontrolu nad procesem odšumování.

Rychlost odšumění můžete ovlivnit volbou Kvalita – při nastavení nižší kvality je proces rychlejší a naopak.

Kromě globálního nastavení pomocí posuvníků Jas a Barvy je možné ještě selektivně ovlivnit úroveň odšumění pro určité barvy, resp. jasové úrovně v obrázku. K tomu slouží několik ovládacích prvků v části Lokální korekce podle barvy a Lokální korekce podle jasu. Základním ovládacím prvkem je pruh s barevným resp. jasovým přechodem a křivka s několika uzly. Tažením za jednotlivé uzly lze měnit tvar křivky a tím zvýšit či snížit úroveň odšumění pro konkrétní barvu resp. jasovou úroveň.  Kliknutím na křivku kdekoliv mezi uzly je možné přidat další uzel křivky, vybraný uzel je možné smazat klávesou [Del]. Pomocí „kapátka“ je možné vybrat barvu resp. jasovou úroveň přímo z obrázku.

U silně zašuměných obrázků už šum často vytváří spíše barevné skvrny, které i po odšumění mohou působit rušivě. Pomocí volby Potlačení barevných skvrn lze tento jev eliminovat. S intenzitou potlačení je ovšem nutné pracovat obezřetně neboť silné potlačení může způsobit neúměrnou ztrátu detailů v obrázku.

Kvalita odšumění, tedy co největší potlačení šumu při co nejmenší ztrátě detailů, je silně závislá na správném určení intenzity šumu v obrázku. Proto se před odšuměním provádí poměrně detailní analýza šumu, v určitých případech se ovšem může stát, že intenzita šumu nebude stanovena zcela správně a v důsledku toho dojde k nedokonalému nebo naopak příliš agresivnímu odšumění. V těchto případech je možné v části Intenzita šumu v obrázku změnit způsob detekce na Ruční nastavení a upravit detekovanou intenzitu šumu, a to nezávisle pro barevný i jasový kanál. V tomto případě doporučujeme nastavit oba posuvníky pro úroveň odšumění na 100% a vizuálně nastavit intenzitu šumu tak, aby byl co nejvíce potlačen šum, ale zároveň ještě nedocházelo k neúměrné ztrátě detailů v obraze. Následně můžete vrátit posuvníky pro úroveň odšumění na požadované hodnoty.

Po vyvolání filtru dojde nejprve k analýze šumu v obrázku a poté k vlastnímu odšumění obrázku, tento proces může být na větších obrázcích časově náročnější. Následná změna většiny parametrů už nevyžaduje nové odšumění a je proto výrazně rychlejší.

Více informací

Dejte sbohem zašuměným fotkám aneb jak odstranit šum na pár kliknutí