Všeobecné

Při dvojkliku na miniaturu obrázku v Průzkumníku spouštět – k dispozici jsou volby Náhled, Vyvolat, Editor, Prohlížeč. Stejná akce se provede při stisknutí klávesy [Enter] na miniatuře obrázku v Průzkumníku.

Prodleva před automatickým náhledem ve filtrech – určuje, za jak dlouhou dobu po změně hodnot bude proveden filtr při povoleném automatickém náhledu.

Výchozí JPEG komprese – určuje, jaká bude použita kvalita JPEG komprese při ukládání obrázku.

Používat otáčení kolečkem myši pro změnu hodnoty ovládacích prvků – určuje, jestli se hodnota posuvníků změní pomocí kolečka myši. Ve výchozím stavu je tato možnost vypnutá.

Vyvolat modul Import při zapnutí zařízení nebo vložení karty – řídí, zda se má automaticky po připojení zařízení vyvolat modul pro pohodlný import fotografií. Automaticky otáčet obrázky podle uloženého příznaku natočení zaručí, že obrázek, který má tento příznak, bude při zobrazení v programu automaticky otočen.

Rozbalovat Navigátor podle otevřené složky – po spuštění programu zůstane strom složek v Navigátoru rozbalený.

Startovat Průzkumníka pokaždé v této složce – řídí, zda má Zoner Photo Studio při startu zobrazovat vždy stejnou konkrétní složku, kterou je možné vybrat tlačítkem Procházet. Pokud je tato volba vypnuta, pak si Zoner Photo Studio při ukončení zapamatuje poslední navštívenou složku a tu při příštím startu automaticky otevře.

Nastavení programu

Uložení, načtení a obnovení nastavení

Zoner Photo Studio je aplikace bohatá na nastavení jednotlivých dialogů, filtrů a celkového prostředí. Všechna tato nastavení jsou uložena do registru systému. Pokud dojde k nové instalaci celého systému nebo k havárii disku, jsou tato nastavení nenávratně ztracena. Proto může být vhodné uložit nastavení celého prostředí a po instalaci nebo kdykoliv během práce jej zase obnovit. Uložení nastavení se provádí tlačítkem Uložit nastavení. Po kliknutí na tuto možnost se spustí uložení souboru ve formátu REG, který je možné zálohovat či přenést na jiné zařízení. Soubor je po uložení možné zase načíst funkcí Načíst nastavení. Funkce Výchozí nastavení provede kompletní smazání všech uživatelských nastavení. Program se poté bude chovat jako ve stavu těsně po první instalaci a spuštění. Po použití funkce pro načtení nebo obnovu nastavení je nutné program Zoner Photo Studio ukončit a znovu nastartovat.

Funkce Odstranit nastavení složek uvede zobrazení a řazení složek do výchozího nastavení.

Klávesové zkratky a Panely nástrojů

Tyto volby vyvolávají dialogové okno Vlastní, které umožňuje uživateli upravit si klávesové zkratky pro funkce v programu a zobrazení panelů nástrojů pro jednotlivé moduly. Tento dialog je možné také vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na kterýkoliv panel nástrojů v programu a zvolením položky Upravit panel nástrojů

Na záložce Klávesové zkratky je možné přiřadit jednotlivým funkcím jiné než předdefinované kombinace kláves. Jednotlivé akce mohou mít více zkratek. Pokud zadáte již použitou zkratku, pak program automaticky zobrazí jméno akce, která používá stejnou kombinaci kláves. Více informací zde.

Na záložce Panely nástrojů je možné upravit tlačítka v panelu nástrojů. V levé části jsou dostupná tlačítka, v pravé části tlačítka již zobrazená v panelu. Pro přidání tlačítka vybereme položku v levé části, v pravé části vybereme budoucí pozici a stiskneme tlačítko přidat. Položka se přidá před zvolenou pozici. Odebrání tlačítka je podobné. V rámci Zobrazených tlačítek je možné měnit pořadí a to buď výběrem položky a tlačítky Nahoru Dolů, nebo přetažením položky na vybranou pozici přímo myší (drag & drop).