Všeobecné

Při dvojkliku na miniaturu obrázku v Průzkumníku spouštět – k dispozici jsou volby Náhled, Vyvolat, Editor, Prohlížeč. Stejná akce se provede při stisknutí klávesy [Enter] na miniatuře obrázku v Průzkumníku.

Prodleva před automatickým náhledem ve filtrech určuje, za jak dlouhou dobu po změně hodnot bude proveden filtr při povoleném automatickém náhledu.

Výchozí JPEG komprese určuje, jaká bude použita kvalita JPEG komprese při ukládání obrázku.

Volba Vyvolat modul Import při zapnutí zařízení nebo vložení karty řídí, zda se má automaticky po připojení zařízení vyvolat modul pro pohodlný import fotografií. Automaticky otáčet obrázky podle uloženého příznaku natočení zaručí, že obrázek, který má tento příznak, bude při zobrazení v programu automaticky otočen.

Rozbalovat Navigátor podle otevřené složkypo spuštění programu zůstane strom složek v Navigátoru rozbalený.

Volba Startovat Průzkumníka pokaždé v této složce řídí, zda má Zoner Photo Studio při startu zobrazovat vždy stejnou konkrétní složku, kterou je možné vybrat tlačítkem Procházet. Pokud je tato volba vypnuta, pak si Zoner Photo Studio při ukončení zapamatuje poslední navštívenou složku a tu při příštím startu automaticky otevře.

Uložení, načtení a obnovení nastavení

Zoner Photo Studio je aplikace bohatá na nastavení jednotlivých dialogů, filtrů a celkového prostředí. Všechna tato nastavení jsou uložena do registru systému. Pokud dojde k nové instalaci celého systému nebo k havárii disku jsou tato nastavení nenávratně ztracena. Proto může být vhodné uložit nastavení celého prostředí a po instalaci, nebo kdykoliv během práce, jej zase obnovit. Uložení nastavení se provádí tlačítkem Uložit nastavení. Poté budete vyzváni k uložení souboru s nastavením. Soubor je po uložení možné zase načíst funkcí Načíst nastavení. Funkce Výchozí nastavení provede kompletní smazání všech uživatelských nastavení. Program se poté bude chovat jako ve stavu těsně po první instalaci a spuštění. Po použití funkce pro načtení nebo obnovu nastavení je nutné program Zoner Photo Studio ukončit a znovu nastartovat.

Klávesové zkratky a Panely nástrojů

Tyto volby vyvolávají dialogové okno pro nastavení klávesových zkratek a panelů nástrojů pro jednotlivé moduly. Tento dialog je možné také vyvolat položkou Upravit panel nástrojů… z kontextové nabídky na panelu nástrojů.

Na záložce Klávesové zkratky je možné přiřadit jednotlivým funkcím jiné než předdefinované kombinace kláves. Jednotlivé akce mohou mít více zkratek. Pokud zadáte již použitou zkratku, pak program automaticky zobrazí jméno akce, která používá stejnou kombinaci kláves.

Na záložce Panely nástrojů je možné upravit tlačítka v panelu nástrojů. V levé části jsou dostupná tlačítka, v pravé části tlačítka již zobrazená v panelu. Pro přidání tlačítka vybereme položku v levé části, v pravé části vybereme budoucí pozici a stiskneme tlačítko přidat. Položka se přidá před zvolenou pozici. Odebrání tlačítka je podobné. V rámci Zobrazených tlačítek je možné měnit pořadí a to buď výběrem položky a tlačítky Nahoru Dolů, nebo přetažením položky na vybranou pozici přímo myší (drag & drop).

Volba Nastavení a tlačítka při spodním okraji okna vám umožňují kdykoliv uložit nebo obnovit aktuální nastavení aktivní stránky.