Tisk jednoho obrázku

Pro tisk jednoho obrázku použijte ve Správci volbu Publikovat | Tisk jednoho obrázku… a v ostatních modulech volbu Soubor | Tisk… [Ctrl+P].

Pro tisk více fotek a větší možnosti tiskových výstupů použijte modul Tisk.

V dialogu lze nastavit velikost a umístění obrázku na stránce a také je zde možné vložení popisku.

Po výběru tiskárny a volitelném nastavení papíru a barvy (což bývá velmi důležité při tisku na speciální fotopapíry) pomocí tlačítka Vlastnosti… Zoner Photo Studio načte velikost stránky a okraje. Volbou Tisk do souboru místo tisku uložíte datový soubor pro vybranou tiskárnu. Počet kopií se také načítá podle nastavení v ovladači, ale lze ho zde přímo změnit bez nutnosti nastavovat vlastnosti. Volba Automaticky měnit orientaci papíru podle obrázku mění hodnoty nastavení v ovladači tiskárny podle orientace tisknuté fotografie.

Velikost a pozice obrázku se nastavuje pomocí voleb a tlačítek pod náhledem tisku.

Volba umístit do stránky vsadí nebo ořízne obrázek doprostřed stránky s ohledem na její okraje. Možnost Vsadit přizpůsobí obrázek tak, aby se vytiskl celý. Druhá možnost Oříznout maximálně vyplní potisknutelnou plochu na stránce a přebytečné okraje obrázku ořízne. Tyto okraje jsou v náhledu označeny červeně.

Volba podle DPI obrázku vloží obrázek na stránku ve velikosti nastavené v závislosti na DPI.

Volba vlastní aktivuje možnost zadání Šířky nebo Výšky obrázku. Druhý rozměr se automaticky dopočítává podle poměru stran – obrázek se nedeformuje.

Pomocí tlačítek pod obrázkem nebo výběrem možnosti z volby pevná pozice, která se aktivuje stiskem některého z tlačítek, zarovnáte tištěný obrázek k okrajům nebo na střed papíru. Volbou vlastní lze nastavit libovolný okraj Vlevo a Nahoře.

Pro nastavování velikosti si můžete zvolit Jednotky – milimetry nebo palce.

K obrázku je možné volitelně přidat Popisek. Umístění je možné pod nebo nad obrázek a Zarovnání je možné k okrajům nebo středu obrázku.
Popisek můžete napsat ručně nebo využít vložené popisky (metadata), které vložíte pomocí metadatových tokenů po kliknutí na ikonu se šipkou. Tlačítkem Písmo… vyberete druh a velikost písma popisku.