Metadatové tokeny

Metadatové tokeny jsou nástroj, který umožňuje uživateli rozhodovat o tom, jak prostředí programu ZPS X zobrazuje informace o obrázku. Tokeny lze libovolně seřazovat, přidávat, odstraňovat a upravovat. Každý token se pak převede na text podle konkrétních hodnot daného obrázku.

Např. řetězec tokenů: (datum a čas pořízeníIkona.)
(šířkaxIkona.) (výškaxIkona.) (bitů na pixelIkona.)
(doba expozice sIkona.) (FhodnotaIkona.) (ISO hodnotaIkona.)
se pro konkrétní obrázek rozvine: 28.06.2022 17:29
5472x3648x48
1/30 s, F3.2, ISO 125

Kliknutím na ikonu šipkyIkona. u každého tokenu je možné editovat jeho formát a obsah. Základní nabídka editace tokenů je následovná:

Popisek – umožňuje editovat a nebo doplnit informaci o daném údaji. Například, pokud má uživatel vedle sebe údaje o času pořízení a času změny, může je pomocí popisku od sebe odlišit, aby neztratil přehled, který údaj vyjadřuje kterou informaci.
Prefix – umožňuje přidat libovolnou informaci před hodnotu (např. začátečnou závorku).
Sufix – umožňuje přidat libovolnou informaci za hodnotu (např. koncovou závorku).
Oddělovač – určuje, jakým způsobem má být tento údaj oddělen od ostatních údajů v řádku. U položky Oddělovač je dostupné menu, z jehož si můžete vybrat, který způsob oddělování chcete použít.

Tuto nabídku je možné dále rozkliknout a zobrazí se pokročilá nabídka editace tokenů:

Velikost písmen – umožňuje ovlivnit velikost písmen. K dispozici jsou možnosti Neměnit, První velké, Všechna malá a Všechna velká.
Zobrazit pouze popisek – aktivací této možnosti se bude zobrazovat pouze údaj uveden v položce Popisek, hodnota se zobrazovat nebude. Kromě toho se aktivací této možnosti zobrazí možnost I pro neplatné hodnoty, díky které je možné nastavit, že údaj uveden v položce Popisek se bude zobrazovat i tehdy, když daný soubor tuto hodnotu neobsahuje.
Výchozí hodnota – aktivací této možnosti se bude u chybějících informací zobrazovat text Není k dispozici.
Regulární výraz – jde o pokročilou funkci doporučenou pouze pro zkušenější uživatele, kteří se s pojmem regulární výraz už v minulosti setkali. Funkce umožňuje provést vyhledávání konkrétního údaje v hodnotách, které daný token reprezentuje, a nahrazení vyhledaného údaje něčím jiným. Funkce pracuje s gramatikou ECMAScript.
Omezení znaků – umožňuje limitovat zobrazení hodnoty, kterou daný token reprezentuje, na určitý počet znaků. Například, zadáním čísla 2 se zobrazí pouze druhý znak dané hodnoty. Zadáním rozmezí 3-8 se zobrazí třetí až osmý znak dané hodnoty.

Kromě základní a pokročilé nabídky editace jsou u některých konkrétních tokenů dostupné i další možnosti úpravy dané hodnoty. Například, token Šířka má k dispozici možnost uvádět u hodnoty i jednotky a zobrazit například číslo 2893 jako 2893 px (pixelů).