Retušovací nástroje [J]

Retušovací nástroje jsou tři nástroje, které umožňují retušovat vady v obrázku. Jde o funkce:

  • Retušovací štětec
  • Klonovací razítko
  • Klonování struktury

Retušovací štětec
Umožňuje přenést strukturu zdrojového bodu do cílového bodu. V cílovém bodě pak dojde k barevnému sjednocení podkladu, aby efekt vypadal přirozeně. Nástroj je vhodný například na retušování nedostatků pleti.

Klonovací razítko
Přenáší barvu i strukturu zdrojového bodu do cílového bodu. Nástroj je vhodný například na odstraňování elektrických drátů z fotky.

Klonování struktury
Přenáší strukturu zdrojového bodu do cílového bodu, ale neprovádí barevné sjednocení podkladu.

U všech tří funkcí lze zdrojovou oblast zadávat ručně nebo nechat program, ať ji vyhledá automaticky podle svého algoritmu. Pokud je pole Automaticky hledat zdrojovou oblast zaškrtnuté, program vyhledává zdrojovou oblast automaticky. To znamená, že uživatel pouze v obrázku kliká na místa, ve kterých chce provést úpravu.
Pokud je pole prázdné, je nutné vybírat zdrojovou oblast ručně – stiskněte klávesu Ctrl a klikněte do obrázku na místo, ze kterého má program čerpat zdrojový bod. Pak Ctrl pusťte a klikněte na místo, na které se má informace ze zdroje přenést. Stisknutím klávesy Ctrl lze manuální režim aktivovat, i když je aktivován automatický režim.

Po použití nástroje se v obrázku zobrazí dvě kružnice (tzv. úchopové body), které spojuje šipka. Jeden bod reprezentuje zdrojovou oblast, druhý cílovou oblast. Na zdrojový bod je možné kliknout a tažením myši ho přemístit jinam. Tím lze dodatečně upravit místo, ze kterého program čerpá zdrojovou oblast. Cílový bod není možné přesunout.

Každé jednotlivé kliknutí či tah je reprezentováno samostatným bodem. Na kterýkoliv úchopový bod lze kdykoliv kliknout a smazat ho stisknutím klávesy Delete nebo pravým tlačítkem myši. 

V nabídce funkce Zobrazení masky Ikona. jsou možnosti, které umožňují nastavit, za jakých podmínek se mají úchopové body zobrazovat:

  • Úchopové body zobrazovat vždy
  • Úchopové body zobrazovat po najetí myši

Standardně s každým stiskem levého tlačítka myši vzniká nový tah štětce Ikona., přepnutím do módu Přidat tah štětce Ikona. nebo Odebrat z tahu štětce Ikona. lze upravovat aktuální tah štětce. Módy lze dočasně měnit pomocí kláves [Shift] a [Alt]. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona..

Dodatečně lze změnit typ štětce, v případě že je tah tvořen jen jedním kliknutím myší, lze dodatečně měnit i další parametry štětce. Parametry štětce jsou podobné jako u retušovacích nástrojů.

Po výběru masky je možné nastavit intenzitu masky od nuly do sta procent pomocí posuvníku.