Retušovací nástroje [J]

Umožňuje retušovat vady v obrázku a to pomocí retušovacího štětce Ikona., klonovacího razítka Ikona. nebo klonování struktury Ikona.Klonovací razítko přenáší celý obraz ze zdroje do cíle, Klonování struktury a Retušovací štětec přenesou pouze strukturu zdroje, retušovací štětec ale navíc sjednotí podklad v cíli. Zdrojovou oblast vyberete myší při současném stisku klávesy [Ctrl], případně je možné nechat nalézt zdrojovou oblast automaticky zatržením volby Automaticky hledat zdrojovou oblast.
Standardně s každým stiskem levého tlačítka myši vzniká nový tah štětce Ikona., přepnutím do módu Přidat tah štětce Ikona. nebo Odebrat z tahu štětce Ikona. lze upravovat aktuální tah štětce. Módy lze dočasně měnit pomocí kláves [Shift] a [Alt]. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona..

Jednotlivé tahy lze vybrat kliknutím na značku zdroje nebo cíle, zdroj i cíl je možné přesouvat na libovolné pozice. Dodatečně lze změnit typ štětce, v případě že je tah tvořen jen jedním kliknutím myší, lze dodatečně měnit i další parametry štětce. Parametry štětce jsou podobné jako u retušovacích nástrojů.

Po výběru masky je možné nastavit intenzitu masky od nuly do sta procent pomocí posuvníku.