Video

Funkce Video umožňuje vytvoření video souboru z obrázků a videa doplněné hudbou, přechodovými efekty a textovými titulky. Funkce také umožňuje střih již existujících videí. Video je uloženo v kontejneru MP4, obraz je uložen ve formátu H.264 (nebo H.265), zvuk v AAC.

Po spuštění lze nastavit základní parametry projektu v pravém panelu nástrojů: rozlišení, počet snímků za sekundu (FPS) a pozadí videa. V průběhu práce je možné dodatečně změnit rozlišení a pozadí videa, ale už nikoliv počet snímků za sekundu. Barva pozadí je použita tam, kde poměry stran obrázku neodpovídají poměrům stran výsledného videa.
Hlavní prostředí videa je rozděleno na tři části. Ve spodní části najdete filmový pás s náhledy obrázků a videí, v prostřední se nachází časová osa videa, která je rozdělená na obrazovou a zvukovou stopu. A nad časovou osou videa se zobrazí náhled videa.
Fotografické a video soubory je možné ze spodní části přetáhnout myší do obrazové stopy nebo použít tlačítka Přidat vybrané obrázky a Přidat všechny obrázky. Pro výběr více fotek stačí při vybírání myší přidržet tlačítko Ctrl. Klávesa Shift spolu s označením prvního a posledního snímku vybere automaticky snímky, které se nachází mezi těmito fotkami.
Obrázky lze vložit jako samostatné položky nebo jako časosběr. Tahle možnost se nabízí v okně Vložení více obrázků, které se otevře v případě přidávání více obrázků. Zatímco u časosběru lze nastavit délku trvání obrázku, tak u samostatných položek lze ihned nastavit dobu trvání, přechodový a pan&zoom efekt (metoda přiblížení a posunu) a jejich sílu.

Pro přidání zvuku do videa slouží samostatná zvuková stopa. Hudební soubory formátu MP3, WAV, AAC nebo FLAC je možné přidat z menu, které se nachází v levé části časové osy pod ikonou Ikona.. Zde lze také vypnout hudbu nebo zvukovou stopu celou smazat.

Ikona.  přidání zvukové nebo obrazové stopy.
Ikona.  nově vkládaný snímek nepřepíše stávající snímek v obrazové stopě, ale zařadí se před snímek.
Ikona.  nově vkládaný snímek přepíše stávající snímek v obrazové stopě.
Ikona.  vkládaný snímek se přichytne ke stávajícím snímkům.
Ikona. zde můžete nastavit rozbalení a schování úrovní a zobrazení a schování jmen souborů.

Střih videa – pro oříznutí videa stačí kliknout na konkrétní klip v obrazové stopě a posunout hrany na jeho začátku nebo konci. Po kliknutí na časovou linku program označí přesné místo v klipu a zobrazí ikony:

Ikona. odstřihne celou část nalevo od označeného bodu
Ikona. rozdělí v označeném místě klip na dvě poloviny
Ikona. odstřihne celou část napravo od označeného bodu

Obrazová stopa – pod ikonou Ikona. v obrazové stopě najdete možnosti pro vypnutí zvuku, smazání stopy a schování nebo zobrazení stopy. Míru intenzity zobrazení snímků ve stopě je možné ovlivnit pomocí posuvníku vedle ikony Ikona. a podobně funguje spodní posuvník, kterým nastavíte hladinu zvuku u videu. Přidržením klávesy Ctrl a přetažením označeného snímku pomocí myši v obrazové vrstvě dojde k zkopírování snímku na vybrané místo v obrazové vrstvě.

Panel nástrojů

Pro možnost nastavení vlastností snímku je třeba označit snímek a potom v pravém panelu nástrojů v části Parametry klipu – obrázek. Ikony Ikona.  a  Ikona.  určují, zda se má obrázek po stranách doplnit barvou pozadí (Vsadit celý) nebo zda se má obrázek zvětšit a oříznout (Vyplnit snímek). Ikona Ikona. smaže vybraný snímek nebo snímky.
Délka klipu – volba Trvání nastaví dobu ve formátu (h:m:s:FPS), po kterou bude zobrazen obrázek. První část tohoto parametru určuje počet hodin, minut a sekund (h:m:s), číselná hodnota nejvíce vpravo určuje počet snímků videa, po které je zobrazena fotografie.
Pro vytvoření rozjasnění na začátku nebo ztmavení na konci je třeba nastavit možnosti Roztmívání začátku a Stmívání konce.  Jednoduché Pan&Zoom efekty (Přiblížit, Oddálit, Panorama zleva, Panorama zprava) pro označené snímky je možné nastavit v části Efekty.

V případě více označených snímků je v panelu nástrojů k dispozici ještě možnost Vytvořit časosběr.

Jestliže místo obrázku označíte klip, tak v nástrojovém panelu kromě výše zmíněných možností najdete ještě možnosti nastavení délky klipu – Počáteční snímekKoncový snímek a nastavení prolínání zvuku na začátku a na konci klipu – Zesílit začátek a Zeslabit konec.

Přechodové efekty

Pro přidání přechodových efektů mezi snímky  vyberte funkci Přidat přechodový efekt (ikona Ikona. v nástrojovém panelu). Z nabídky zvolíte požadovaný efekt a myší přetáhnete mezi klipy v obrazové stopě. Zeleně označený efekt v obrazové stopě jde upravit kliknutím a úpravou jeho parametrů v nástrojovém panelu.

Vkládání textu do videa

Do videa je možné také přidat text podle některé z předpřipravených šablon. Lehce tak vytvoříte závěrečné titulky nebo popisky ke snímkům. Po kliknutí na ikonu Ikona. v nástrojovém panelu vyberete vhodnou šablonu a přetáhnete ji myší do obrazové stopy. Výběrem textového pole v obrazové stopě se aktivuje možnost nastavení Parametry klipu – Text. Stejně jako u označených snímků je zde možné nastavit délku klipu a časy prolínání obrazu. Textové pole slouží pro vložení textu, jehož parametry jako  písmo, velikost, barva, řádkování a odsazení je možné nastavit pod textovým polem. Parametr Okraj snímku nastaví odsazení okrajů snímku, Šířka slouží k zmenšení šířky textového pole (výchozí hodnota 100) a Odsazení textu odsadí text od okrajů snímku.

Vlevo od ikony pro přidání textu jsou na nástrojové liště další ikony pro práci se soubory. Ikona Ikona. odstraní veškeré nastavení a položky z obrazové a zvukové stopy, Ikona. přidá všechny obrázky z aktivní složky a Ikona. přidá pouze vybrané obrázky.

Vpravo nahoře v panelu nástrojů je možné projekt videa uložit pomocí ikony Ikona. pro další použití. Uložené projekty najdete na hlavní stránce Vytvořit. Video uložíte pomocí zeleného tlačítka Export. Uložení videa probíhá na pozadí, aktuální stav je možné zjistit v sekci Oznámení – viz symbol zvonečku.

Otočení videa

Snímek nebo video v obrazové stopě lze otočit o 180 stupňů a převrátit horizontálně nebo vertikálně.

  • Ikona. otočení o 180°
  • Ikona. horizontální převrácení 
  • Ikona. vertikální převrácení

Video soubor vložený do obrazové stopy lze zrychlit nebo zpomalit pomocí zvýšení nebo snížení hodnoty % v pravém nástrojovém panelu.

Další informace

Jak na video v ZPS X – 1. díl

Jak na video v ZPS X – 2. díl

Vylepšená úprava videí v ZPS X: stříhejte jako profík snadno a rychle

Stříhání videa na pár kliknutí? Ukážeme vám, jak na to