Získat JPEG obrázky ze souboru

Tato funkce vyhledává JPEG signatury v libovolném souboru a pokud je následována validními daty, pak tato kompletní data extrahuje a ukládá do externího souboru. Použití této funkce je zcela univerzální, umožňuje například získat JPEG náhledy z RAW souborů.

Volba Nevytvářet kopie JPEG souborů zabraňuje duplikaci souborů, pokud by tato funkce byla použita přímo na JPEG soubory.