Získať JPEG obrázky zo súboru

Táto funkcia vyhľadáva signatúry JPEG v ľubovoľnom súbore a ak je nasledovaná validnými dátami, tak tieto kompletné dáta extrahuje a ukladá do externého súboru. Použitie tejto funkcie je úplne univerzálne, umožňuje napríklad získať JPEG náhľady zo súborov RAW.

Voľba Nevytvárať kópie JPEG súborov zabraňuje duplikácii súborov, ak by sa táto funkcia použila priamo na súbory JPEG.