Odstrániť pohybujúce sa objekty

Túto funkciu využijete v situácii, keď budete chcieť vyfotiť určitý motív, ale v popredí sa budú neustále pohybovať nejaké objekty, ktoré na fotografii nechcete, napríklad turisti, vozidlá ap.. V tomto prípade stačí urobiť niekoľko snímok s určitým časovým odstupom a potom ich zložiť do jednej výslednej fotografie. Funkcia pre každú časť výslednej fotografie použije časť tej snímky, kde je najväčšia zhoda s ostatnými snímkami, zdrojové snímky je preto potrebné urobiť tak, aby ste pre každé miesto scény mali aspoň dve jednotlivé snímky, kde v danom mieste nie je žiadny neželaný objekt. Lepšie výsledky dosiahnete pri použití statívu, snímky je ale možné fotiť aj z ruky, funkcia sa postará o ich zarovnanie. Pre získanie kvalitných podkladov dôrazne odporúčame zamknúť expozíciu a ručne nastaviť vyváženie bielej farby.

Pri výbere obrázkov v okne Prieskumník spusťte Vytvoriť  (Modul Správca)| Skladanie multiexpozícií | Odstrániť pohybujúce sa objekty…, v prvom kroku môžete ešte upraviť výber obrázkov. V ďalšom kroku nastane automatické zarovnanie obrázkov, zarovnanie jednotlivých obrázkov sa dá skontrolovať a prípadne aj ručne upraviť, popis kontroly zarovnania a jeho ručnej korekcie nájdete pri funkcii Zarovnať obrázky, ktorá obsahuje rovnaký dialóg. V ďalšom kroku bude vytvorená výsledná fotografia. Voľba Rozmazanie okrajov zaistí plynulé prechody medzi časťami z rôznych snímok pomocou voľby Zduplikovať objekty, potom dôjde k dodatočnému skopírovaniu všetkých odstránených objektov do výslednej fotografie. Týmto spôsobom je možné vytvoriť koláž, keď je napr. jeden a ten istý objekt na fotografii viackrát na rôznych pozíciách.

Ak podklady nie sú ideálne, zostanú niekedy vo výslednej fotografii zvyšky odstraňovaných objektov. V takomto prípade je možné vykonať ručnú korekciu, v mieste, ktoré chcete zmeniť natiahnite myšou rám a v následnom dialógu zvoľte zdrojový obrázok pre túto oblasť.

V poslednom kroku je možné výsledný obrázok buď uložiť do súboru, alebo ho otvoriť v Editore, kde sa dá ďalej upravovať.

Více informací

Multiexpozice: Poskládejte kreativně čtyři snímky do jednoho

[Infografika] Znásobte objekty na fotce pomocí multiexpozice