HDR mapovaním tonality

Modul Správca – funkcia HDR mapovaním tonality je určená na skladanie viacerých fotografií v rôznom expozičnom rozsahu do jednej fotografie metódou mapovania tonality. Oproti HDR prelínaním expozícií umožňuje pracovať s neobmedzeným počtom vstupných obrázkov.

Táto funkcia pomáha riešiť problém s obmedzeným dynamickým rozsahom snímacích senzorov, ktorý sa prejavuje nemožnosťou uspokojivo zachytiť scénu s veľkým rozdielom jasov, napríklad tmavý les na spodnej časti a jasné nebo v hornej časti alebo fotografia tmavej miestnosti, kde je okno zaliate slnkom. Scénu s takým veľkým expozičným rozsahom nie je možné vyfotiť tak, aby sa zachovala kresba vo všetkých častiach fotografie, takže fotograf je nútený „obetovať“ buď kresbu vo svetlých, alebo v tmavých oblastiach. Ak však fotograf vytvorí niekoľko rovnakých snímok s rôznou expozíciou, dá sa použiť funkcia HDR mapovaním tonality. Zoner Photo Studio potom z každého z týchto obrázkov využije podstatnú oblasť a zložením vytvorí nový HDR obrázok, na ktorý sa následne použije metóda mapovania tonality.

HDR mapovaním tonality sa dá vytvoriť z neobmedzeného počtu vstupných obrázkov. Po výbere obrázkov v okne Prieskumník spustite Vytvoriť | HDR mapovaním tonality. Pre vytváranie HDR obrazu je treba poznať expozičnú hodnotu (EV) každého obrázka. Tmavšie obrázky majú nižšiu expozičnú hodnotu ako svetlejšie. Expozičná hodnota sa zisťuje automaticky z EXIFu pomocou údajov o clone, dobe expozície a ISO hodnote. Ak expozičná hodnota nie je známa, program si vyžiada jej nastavenie. Tlačidlom Nastaviť sa nastaví rozdiel expozičnej hodnoty medzi obrázkami alebo sa dá expozičná hodnota určiť jednotlivo pre každý obrázok zvlášť. V ďalšom kroku nastane automatické zarovnanie obrázkov, zarovnanie sa dá skontrolovať a prípadne aj ručne upraviť, popis kontroly zarovnania a jeho ručnej korekcie nájdete pri funkcii Zarovnať obrázky, ktorá obsahuje rovnaký dialóg. V ďalšom kroku sa už vytvorí HDR obraz a vykoná sa inicializácia metódy mapovania tonality. Pomocou niekoľkých parametrov môžete ovplyvňovať výsledný obraz

Jasová metóda pracuje výhradne s hodnotou jasu. Jej účelom je dosiahnutie čo najväčšieho potlačenia vplyvu svetiel a tieňov v obraze. Výsledkom je zosvetlenie tmavých oblastí a stmavenie svetlých oblastí. Kontrastná metóda naopak využíva hodnoty kontrastu v okolí daného bodu. Metóda zvýrazňuje detaily a ponecháva pôvodné rozprestretie svetiel a tieňov v obraze. Všetko funguje v závislosti na nastavení parametrov.

Parameter Intenzita udáva silu vplyvu nastavenia na okolité pixely. Kompresia určuje to akou mierou má byť vo výslednom obraze zastúpený celkový dynamický rozsah HDR obrazu. Parameter Svetlo potláča vplyv svetiel a tieňov. Intenzitu farieb nastavuje Sýtosť. Parameter Gamma ovplyvňuje zakrivenie krivky gamma korekcie. Parametre Čierny a biely bod určujú koľko percent pixelov má byť orezaných. Intenzita tieňov a svetiel udáva to, s akou silou sa nastavenie prejaví v oblasti tieňov a svetiel.

V poslednom kroku je možné výsledný HDR obrázok buď uložiť do súboru, alebo ho otvoriť v Editore, kde sa dá ďalej upravovať.

Zaujímavou možnosťou je vytvorenie HDR z jedinej snímky (JPEG, RAW a iné formáty).

Více Informací

Dodejte svým fotografiím barvy a dynamiku pomocí HDR

Jednoduchá tvorba HDR fotografií pomocí Zoner Photo Studia