Digitálný podpis

Technológia digitálneho podpisu slúži na overenie pôvodu a úplnosti obrazových informácií. Autor (majiteľ, správca a pod.) podpíše obrázok a tým vloží do súboru s obrázkom svoj podpis a dáta nesúce opis vlastností obrázka.

Podpísaný obrázok sa v okne Prieskumník zobrazuje s ikonkou stužky. Podpísaný obrázok je možné kedykoľvek overiť (napr. poklepaním na túto stužku). Každý podpísaný obrázok je síce možné zmeniť, ale túto skutočnosť je možné ľahko zistiť.

Technológia digitálneho podpisu nechráni obrázok pred zneužitím, neautorizovanou publikáciou (krádežou obrázka).

Funkcie pre prácu s digitálnym podpisom

Pridať digitálny podpis

Overiť digitálny podpis

Odstrániť digitálny podpis