Overiť digitálny podpis

Voľba Informácie | Digitálny podpis | Overiť digitálny podpis vykoná kontrolu charakteristiky obrazu s aktuálnou charakteristikou vloženou do podpisu obrázka v čase podpisu. Túto operáciu možno vykonať aj poklepaním na ikonku stužky, zobrazenú v malom náhľade obrázka, v ktorom bola zistená prítomnosť digitálneho podpisu.

V Možnosti [Ctrl+M] na záložke Certifikáty pre podpis sú ďalšie voľby riadiaci overenie podpisu. Overovať zrušeniu platnosti certifikátu vyžaduje pripojenie na Internet, preto môže byť vhodné ho vypnúť. Voľba Kontrolovať zneplatnenie len u podpisového certifikátu, zabráni kontrole celej hierarchie certifikátov.