Odtiene šedej

Prevod farebnej snímky do odtieňov šedej (čiernobiela fotografia) je možné výrazne ovplyvniť použitou metódou a získať tak perfektné a kontrastné snímky v šedej škále.

Niektoré farebné kontrasty na fotografii po prevode do odtieňa šedej zaniknú (napr. kontrast zelenej a modrej alebo červenej) a výsledok potom pôsobí na rozdiel od farebnej snímky šedivo. Elegantným riešením je prevod na stupne šedej pomocou jednotlivých farebných zložiek, pomocou ktorého možno aj z takejto snímky urobiť kontrastnú fotografiu.

Použitie funkcie Upraviť | Efekty | Odtiene šedej [Ctrl+G] v ponuke okna Prieskumník, alebo Efekty | Odtiene šedej v Editore, umožňuje vybrať medzi niekoľkými rôznymi metódami práce s jednotlivými farebnými kanálmi:

  • Odtiene šedej – uplatňujú sa všetky zložky v pevne danom pomere, ktorý zodpovedá bežnému vnímaniu svetla ľudským okom, vhodná metóda pre fotografie
  • Desaturácia – odstránenie farebných zložiek z obrázka
  • Pokročilá – používa sa zložitý spôsob prevodu, výsledky porovnateľné s prvou metódou, ale náročnejšie na výpočty
  • Priemer kanálov – počíta sa priemerná hodnota medzi všetkými farebnými zložkami
  • Maximum kanálov – použije sa farebná zložka s najväčšou hodnotou
  • Minimum kanálov – použije sa farebná zložka s najmenšou hodnotou
  • Červený kanál – použije sa iba červená zložka
  • Zelený kanál – použije sa iba zelená zložka
  • Modrý kanál – použije sa iba modrá zložka
  • Používateľská – použijú sa zložky v pomere podľa voľby Zdrojové kanály. Táto metóda vám dáva najviac možností vybrať si s akým dôrazom sa má použiť ktorá zložka. Voľba Normalizovať zaručí, že súčet percent bude rovných 100%.

Více informací

Černobílá krajina: podívejte se, jak dodat černobílým fotkám šťávu

Jak na černobílou fotografii