Úrovne

Úrovne (Levels) sú dôležitý nástroj pre korekciu tonálneho rozsahu obrazu. Pomocou tejto funkcie nastavíte nové hodnoty čierneho a bieleho bodu s pomocou histogramu. Zároveň možno zosvetliť alebo stmaviť stredné tóny v obraze pomocou gamma korekcia.

Funkciu vyvoláte voľbou Upraviť | Vylepšiť | Úrovne [Shift+L] v ponuke okna Prieskumník, alebo voľbou Vylepšiť | Úrovne z ponuky z Editora.

Práca môže prebiehať buď automaticky po zapnutí voľby Automatická korekcia farieb, alebo manuálne.
V ľavej časti dialógu sa nachádza náhľad na histogram a nastavenia pre manuálne úpravy.
V ponuke Kanál vyberte, ktorá z farebných zložiek bude upravovaná. RGB označuje jasovú zložku. Pre každú zložku je možné nastaviť všetky parametre osobitne.
Parametrom pre operáciu sú vstupné a výstupné úrovne a koeficient gamma korekcie. Položka gamma korekcia je umiestnená medzi vstupnými hodnotami a používa sa na úpravu jasovej zložky farieb v stredných tónoch. Všetkých päť hodnôt sa dá voliť ako priamo číslom v príslušnom poli, tak aj posunom myši za trojuholníkové značky pod histogramom a škálou výstupného prechodu.

Kvapkadla Čierny bodBiely bod umožňujú zvoliť vstupné úrovne pre jednotlivé jasové zložky na základe ručného výberu farby kvapkadlom priamo z náhľadu obrázka. Je vhodné vyberať čo možno najsvetlejší (najtmavší) bod z obrázka.

Pri zapnutí automatického režimu sa automaticky nastavia vstupné úrovne jasu pre jednotlivé zložky. Pre Automatický kontrast sa nastaví pre všetky zložky rovnako, pre Automatické úrovne sa nastavujú hodnoty pre zložky nezávisle. Automatický kontrast tak „roztiahne“ jas celej fotografie na maximálne hodnoty, zatiaľ čo Automatické úrovne „rozťahujú“ jednotlivé farby, preto tu môže dôjsť k zmene farebného podania obrázka. Niekedy toto možno s výhodou využiť na odstránenie nežiaduceho farebného nádychu obrázka. Cieľové farby umožňujú nastaviť do akých farieb sa premapujú najsvetlejšie a najtmavšie oblasti. Orezanie určuje ako veľká časť histogramu sa sprava a zľava orezáva, aby sa zabezpečilo použitie reálnych svetlých a tmavých bodov a tak sa vylúčili náhodné extrémy.

Více informací

Ovládněte barevné spektrum fotografie pomocí úrovní