Odstrániť šum pomocou multiexpozície

Pri fotení pri nedostatku svetla bez statívu spravidla nie je možné použiť príliš dlhý expozičný čas, ale je potrebné zvýšiť hodnotu ISO, čím dochádza k nárastu šumu na fotografiách. Ak však urobíte v rýchlom slede niekoľko fotografií, môžete ich pomocou tejto funkcie poskladať do jedinej výslednej fotografie a vďaka spriemerovaniu jednotlivých pixelov dôjde k zníženiu šumu. Pri fotografovaní je podľa možností dôležité čo najmenej hýbať fotoaparátom, pretože aj malá zmena jeho pozície môže spôsobiť pomerne významnú zmenu perspektívy a fotografie sa potom nebudú dať dobre vyrovnať. Výhodným je použitie sériového snímania, kedy sú fotografie zachytené veľmi rýchlo po sebe. Odporúčame urobiť cca 4 až 6 jednotlivých snímok, pri menšom počte nie je zníženie šumu tak výrazné, pri väčšom počte narastá riziko posunu fotoaparátu.

Pri výbere obrázkov v okne Prieskumník spusťte Vytvoriť (Modul Správca) | Skladanie multiexpozícií | Odstrániť šum…, v prvom kroku môžete ešte upraviť výber obrázkov. V ďalšom kroku nastane automatické zarovnanie obrázkov, zarovnanie sa dá skontrolovať a prípadne aj ručne upraviť, popis kontroly zarovnania a jeho ručnej korekcie nájdete pri funkcii Zarovnať obrázky, ktorá obsahuje rovnaký dialóg. V ďalšom kroku bude vytvorená výsledná fotografia, výsledok sa dá ovplyvniť pomocou niekoľkých parametrov.

Pomocou voľby Orezať dôjde k orezaniu okrajových častí, kde sa jednotlivé snímky dokonale prekrývajú. Pretože pri fotografovaní z ruky dochádza vždy k miernemu posunu fotoaparátu a zvlášť v okrajových častiach dôjde kvôli nedokonalému vyrovnaniu k miernemu rozostreniu, je možné túto neostrosť eliminovať pomocou voľby Doostriť. Ak došlo k pohybu niektorých objektov medzi jednotlivými snímkami, použite voľbu Eliminovať zmeny na fotkách a prípadne posuvníkom Úroveň eliminácie zvoľte takú hodnotu, pri ktorej nastane dostatočné doostrenie „duchov” v obraze, no zároveň sa ešte nezvýši šum. Pri nastavení príliš vysokej miery eliminácie pri extrémne zašumených obrázkoch bude aj tento šum považovaný za zmenu v obraze a nedôjde k jeho redukcii. V miestach, kde došlo k pohybu objektov bude redukcia šumu o niečo nižšia než v ostatných častiach. Táto voľba sa dá použiť aj pre statické snímky a to v prípade, že došlo k väčšiemu posunu fotoaparátu a snímky nie je možné dokonale vyrovnať. Touto voľbou budú totiž odstránené napríklad aj zdvojené kontúry spôsobené nedokonalým vyrovnaním.

V poslednom kroku je možné výsledný obrázok buď uložiť do súboru, alebo ho otvoriť v Editore, kde sa dá ďalej upravovať.