Export

Nedeštruktívne úpravy sú v Zoner Photo Studiu úplne transparentné a budú korektne aplikované vo všetkých funkciách, ak však chcete obrázok priamo použiť v inej aplikácii, je nutné ho vyexportovať. Funkciu Export vyvoláte pomocou tlačidla Export, ktoré sa nachádza v navigačnej liste režimu Prieskumník a v paneli filmový pás. Cez filmový pás je možné ju použiť vo všetkých moduloch programu. Pokiaľ je vo filmovom páse označený jeden súbor, nastane export jedného súboru. Pokiaľ je vo filmovom páse označených viacero obrázkov, Export sa aplikuje na všetky označené.
V module Správca a Vyvolať je možné tlačidlo Export vložiť aj do pravého panelu programu. Vzhľady panelov nástrojov v programe je možné ovplyvniť pomocou dialógu Panely nástrojov v dialógu Možnosti (Ctrl+M) | Všeobecné.

V dialógu Export je možné zvoliť cieľový priečinok pre exportované súbory, ich formát, kvalitu a farebný priestor, ďalej je možné zmeniť rozmery obrázku a vybrať, ktorá metadáta budú odstránené. Jednotlivé parametre je možné ľubovoľne modifikovať, prípadne možno vybrať z niekoľkých typických nastavení. Nastavenie je možné vybrať priamo pri vyvolaní funkcie, a to pomocou šípky vedľa tlačidla Export.

Uložené nastavenia
Tu nájdete niekoľko základných prednastavení exportu a tiež vaše už uložené nastavenia. Nastavenie exportu možno uložiť pomocou ikony diskety v pravom hornom rohu. Pre možnosť výberu viac nastavení súčasne aktivujte ikonu Ikona. a potom sa u každého nastavenia zobrazí zaškrtávacie políčko pre výber nastavenia. Detaily zvoleného nastavenia nájdete v hlavičke každej časti.

Umiestnenie
Exportované snímky môžete umiestniť do rovnakej zložky ako pôvodné obrázky alebo si zložku zvolíte pomocou Ikona.. Je možné vybrať z rovnakých zložiek, ktoré sú k dispozícii v Navigátore – Obľúbené, Katalóg, Zoner Photo Cloud, Zonerama, OneDrive, Disk Google, Tento počítač a Sieť. Kontextové menu u zložky umožňuje vytvorenie novej zložky alebo premenovanie existujúcej. V prípade galérie Zonerama je možné nahrávať snímky priamo do podpriečinkov galérie.
Podpriečinok určuje formát názvu podpriečinku. Možno použiť metadátové tokeny alebo meno podpriečinka napísať ručne. Kliknutím na ikonu sa otvorí ponuka – Upraviť metadátové tokeny, Dátum, Počítadlo, Farebná značka, Meno nastavenia exportu, Nastaviť počítadlo.

Premenovanie
Zaistí premenovanie exportovaných súborov. V hlavičke funkcie nájdete náhľad vybraného nastavenia premenovania. Možno si vybrať z prednastavených tvarov názvu súborov: Meno súboru, Počítadlo – Meno súboru, Dátum – Meno súboru. Ďalej je možné nastaviť parametre počítadla a Upraviť metadátové tokeny. Voľba Veľkosť písmen umožňuje výber medzi Všetky malé alebo Všetky veľké písmená.

Formát
Umožňuje výber zdroja obrázka pre export a formátu vyexportovaných súborov. Ako Zdroj obrázka je možné zvoliť medzi Plná kvalita vrátane úprav Vyvolať, Plná kvalita bez úprav Vyvolať, Predčítaný rýchly náhľad, JPEG uložený v RAW (Embedded) a JPEG asociovaný s RAW. V prípade formátu vyexportovaných súborov si môžete vybrať medzi JPEG, TIFF a PNG formátom. U každého vybraného formátu sú k dispozícii sprievodné parametre určujúce kvalitu vrátane farebného priestoru (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, Colormatch RGB, Linear ProPhoto RGB).

Zmena rozmerov
Rozmery exportovaných snímok môžete nechať v pôvodných rozmeroch, prípadne možno zvoliť zmenu rozmerov Šírky a výšky, Dlhšej strany alebo Kratšej strany. Rozmery možno stanoviť v jednotkách pixelov, palcov, centimetrov alebo milimetrov. Zaškrtávacie políčko Nezväčšovať zaistí, že snímka nebude zväčšená a nestratí tak svoju kvalitu.

Doostrenia
Exportované snímky možno v závislosti od použitia doostriť Pre obrazovku, Pre tlačiareň alebo Nedoostrovať. Silu doostrenia nastavíte pomocou posuvníka Množstvo.

Video
Tu možno nastaviť správanie exportu pre video súbory. Video súbory je možné Preskočiť alebo Kopírovať a Prejmenovať.

Metadáta
Voľba Všetky zaistí zachovanie metadát v exportovaných snímkach, zatiaľ čo voľba Žiadna vyexportuje snímky bez metadát. Prípadne je možné vybrať, ktorá metadáta chcete zachovať (Hodnotenie a farebné značky, Kľúčové slová, Názov a popis, Copyright, GPS súradnice, Lokácie, Expozičné údaje, Informácie o fotoaparáte, Dátum a čas obstarania) alebo odstrániť pomocou začiarkavacích políčok.

V prípade, že je nastavenie exportu v poriadku, tak sa nad tlačidlom Export zobrazí Export je v poriadku, v opačnom prípade tu nájdete hlásenia týkajúce sa nesprávneho nastavenia niektorej položky exportu.

Samotný export prebieha na pozadí, aktuálny stav je možné zistiť v sekcii Oznámenie – viď. symbol zvončeka vpravo hore. Tu sa tiež zobrazí prípadné upozornenie alebo hlásenie chýb.

Viac informácií

Vylepšený Export: rychlejší, chytřejší a zvládne více úkolů najednou