Export

Nedeštruktívne úpravy sú v programe Zoner Photo Studio úplne transparentné a budú korektne aplikované vo všetkých funkciách, pokiaľ však chcete obrázok priamo použiť v inej aplikácii, musíte ho exportovať. Funkciu Export vyvoláte pomocou tlačidla Export v pravom paneli. Možno ju použiť v Správcovi aj v module Vyvolať. Tu sa vzťahuje na práve editovaný súbor, ak je vo filmovom páse označených viac obrázkov, aplikuje sa Export na všetky označené obrázky.

V dialógu Export je možné zvoliť cieľový priečinok na exportované súbory, ich formát, kvalitu a farebný priestor, ďalej je možné počas exportu zmeniť rozmery obrázku a zvoliť, ktoré metadáta bude obrázok obsahovať. Jednotlivé parametre je možné ľubovoľne modifikovať, prípadne je možné vybrať z niekoľkých typických nastavení. Nastavenie je možné vybrať priamo pri vyvolaní funkcie, a to pomocou šípky vedľa tlačidla Export.

Samotný export prebieha na pozadí, aktuálny stav je možné zistiť v sekcii Oznámenie – pozrite symbol zvončeka vpravo hore. Tu sa zobrazia aj prípadné upozornenia alebo hlásenia chýb.