Indexová tlač

Tento produkt slúži na tlačenie vopred zadaného počtu fotografií v rozložení určenom počtom stĺpcov, riadkov a medzier medzi jednotlivými obrázkami. K dispozícii sú nasledujúce formáty:

  • A4
  • A3
  • A6
  • Legal
  • Letter
  • Vlastné…

K dispozícii sú tri prednastavené šablóny indexových výtlačkov (Prezentácia portfólia, Dokumentačné fotografie a Indexové výtlačky), ktoré sa líšia rozložením a zobrazením nastaveného obsahu stránky. Tlačítko Uložiť nastavenie slúži na uloženie nastavení rozloženia stránky a nastavenia obsahu. Uložené nastavenie sa zobrazí v časti Šablóny a je možné ho zmazať pomocou ikony červeného krížika v pravom hornom rohu uloženého nastavenia.

V časti Rozloženie je možné nastaviť počet stĺpcov a počet riadkov pre indexové výtlačky. Pomer strán buniek môže byť: 1:1, 3:2, 4:3 a 16:9. Odsadenie obrázkov určuje veľkosť medzery medzi snímkami na stránke.

Generované popisky pracujú vo forme formátovacieho reťazca priamo s metadátami uloženými vo fotografiách. Je tu možnosť povoliť zobrazenie hlavičky a päty stránky, popisky nad a pod obrázkami. Text je možné editovať v režime Náhľad kliknutím na textové pole priamo na stránke.

Nakoniec môžete nastaviť spôsob Vsadenie obrázkov, kde možno zmeniť štýl Umiestnenie obrázkov s možnosťami:

  • Orezať – snímka bude vložená bez prispôsobenia veľkosti poľa.
  • Prispôsobiť– veľkosť snímky bude prispôsobená veľkosti poľa.

Natočenie obrázkov s možnosťami:

  • Vsadiť – snímka bude vsadená priamo do poľa bez otočenia.
  • Automaticky s pootočením – snímka sa automaticky otočí podľa orientácie poľa, kam vkladáte snímku.