Indexová tlač

Indexové tlače slúžia na tlačenie vopred definovaného počtu fotografií v rozložení danom počtom stĺpcov, riadkov a medzier medzi jednotlivými obrázkami. Máte možnosť si povoliť hlavičky a päty stránky, popisky nad a pod obrázkami a farbu papiera jednotlivých obrázkov. Nastavenie šablóny indexových výtlačkov možno uložiť a použiť neskôr.

V textoch pre hlavičky, päty a opisy možno používať formátovacie reťazce. Pomocou nich možno použiť metadáta uložené priamo vo fotkách. Text je možné editovať v režime Náhľad kliknutím na textové pole priamo na stránke.