Súborové operácie

Zoner Photo Studio sa chová podobne ako tradičný prieskumník Windows (Explorer).

Prehľad základných operácií so súbormi:

 • kopírovanie a presúvanie súborov medzi priečinkami metódou potiahni a pusť*
 • kopírovanie a presúvanie súborov cez schránku*
 • kopírovanie (vytváranie) zástupcov
 • zakladanie nových priečinkov
 • mazanie súborov a priečinkov
 • premenovávanie súborov a priečinkov
 • zobrazovanie okien vlastností súborov

Miestna ponuka

Ak v okne Prieskumník kliknete na súbor pravým tlačidlom, objaví sa podobná miestna ponuka ako poznáte z programu Prieskumník systému Windows.

Označovanie (vyberanie) súborov

Označovanie súborov v okne Prieskumník pracuje rovnako ako v systémovom prieskumníkovi Windows. Ďalšie možnosti vyberania súborov sú združené do menu Organizovať | Výber.  Pomocou funkcie Organizovať | Výber | Pokročilý výber [Num /] sa súbory dajú vybrať podľa nasledovných kritérií: Názov súboru, Hodnotenie a Značka. Výber súborov sa zmení na základe zvoleného režimu výberu – Vybrať, Pridať k výberu, Odstrániť z výberu a spresniť výber. Režimy Pridať k výberu a Odobrať z výberu sa dajú v Prieskumníkovi rýchlo vyvolať pomocou klávesových skratiek [Num+] a [Num-].

Súborový strom verzus katalóg

Väčšina programov pre prácu s digitálnou fotografiou volí jeden z dvoch základných prístupov k fotografiám – klasické prezeranie súborového stromu alebo prezeranie katalógov indexovaných súborov. Každý spôsob má v určitých situáciách svoje výhody a nevýhody. Zoner Photo Studio združuje oba spôsoby. Na bežnú prácu s obrázkami nie je treba zakladať žiadny katalóg. Naopak na podrobnú a prehľadnú prácu, zvlášť s externými (vyberateľnými) médiami sa dá veľmi pohodlne pracovať s databázou obrázkov.

Pokročilé súborové operácie

Zoner Photo Studio umožňuje naraz vykonávať viac súborových operácií ako je kopírovanie a presun súborov. Každá takáto operácia sa môže nachádzať v troch stavoch:

 • Bežiaci – Prebieha kopírovanie/presun súborov. V takomto stave je vždy len jedna súborová operácia.
 • Pozastavená – Do tohto stavu musíte operáciu prepnúť ručne, tá sa potom sama nikdy nerozbehne, je však možné ju presunúť späť do frontu.
 • Čakajúca vo fronte – Do tohto stavu sa operácia dostane vtedy, ak je do spracovania zaradená nová operácia, ktorá sa automaticky stáva bežiacou. Ktorákoľvek operácia čakajúca vo fronte môže vašim zásahom predbehnúť ostatné čakajúce.

Operácie sa automaticky spracovávajú v poradí LIFO – novšia operácia má prednosť pred staršími. Ak do tejto automatiky chcete zasiahnuť, máte dve možnosti:

 • Nechať operáciu, na ktorú čaká, predbehnúť vo fronte spracovania. Ostatné operácie sa automaticky rozbehnú po jej skončení.
 • Bežiacu operáciu pozastaviť – tým sa automaticky rozbehne najmladšia operácia z frontu. Pozastavenú operáciu je možné dať do frontu, potom sa sama rozbehne, hneď ako príde na rad.

Základné organizačné operácie

Menu Organizovať obsahuje všetky voľby na dokonalý prehľad multimediálnych dát a na ich katalogizáciu. V tejto ponuke nájdete voľby na založenie nového priečinka, albumu alebo archívu, tradičné funkcie na prácu so schránkou Windows (kopírovať, vložiť, …), ďalej funkcie na efektívny výber súborov (vybrať všetko, inverzia výberu alebo výber podľa rôznych kritérií).